Skippa till innehållet

Lönar det sig att reparera hushållsapparater?

Huruvida det är värt att reparera hushållsapparater är en knepig fråga. Sett till uppkomsten av avfall samt en hållbar utveckling lönar det sig. Lika entydigt är det inte alltid med tanke påden egna penningbörsen.

Avfallsstationerna tar årligen emot brödrostar, dammsugare, blenders och mixers i stora mängder. Alltid går apparaterna inte att reparera, reservdelar till små apparater finns inte nödvändigtvis ens att få. Det kan också ställa sig dyrare att reparera än att skaffa en ny. Därför bestämmer sig många för att köpa en ny apparat.

Vanligare är det att dyrare vitvaror såsom kylskåp, spisar och diskmaskiner repareras. Priset korrelerar ofta med kvalitet och tillgång på reservdelar, varför också det är värt att beakta. Livslängden på en tvättmaskin borde vara minst tio år.

Service och underhåll

Det är viktigt att komma ihåg att också hushållsapparater behöver service och underhåll. Hur länge en apparat håller, beror även på hur den används.

Särskilt i fråga om diskmaskiner betonas vikten av man håller dem i skick med egna underhållsåtgärder, såsom regelbunden rengöring av siktet. Fett går lätt att avlägsna med hett tvättvatten.

Kaffebönor innehåller fett och därför kräver också kaffekokare regelbunden rengöring. Om man underlåter att rengöra täpper fettet lätt till kokaren och inte heller kaffet smakar längre lika bra. Dammsugaren är inget undantag. Filtren bör putsas och bytas ut regelbundet. Det samma gäller alla maskiner och apparater med filter i hemmet.

Återvinn på vederbörligt sätt

När det gäller hushållsapparater och -maskiner är tumregeln den att dyrare är bättre. Det stämmer ofta, men inte alltid. Det lönar sig att hålla också förmånligare apparater och maskiner i skick så att de inte onödigt tidigt hamnar på soptippen.

Gummidelar kan till exempel hårdna och plastdelar bli sköra. Avloppsslangar kan med åren börja läcka och förorsaka vattenskador. Dessa delar är vanligen lätta att byta ut, om man bara kommer ihåg att kontrollera i vilket skick apparater och maskiner är.

Om någon inte längre går att reparera lönar det sig att på vederbörligt sätt föra den till en avfallsstation. Där är betjäningen gratis för privathushåll. Många branschaffärer tar likaså emot uttjänta elektriska apparater. Genom att återvinna säkerställer du för egen del att värdefulla material såsom metaller i apparaterna blir återanvändna.

Text: Päivi Ahvonen
Bild: Arto Wiikari

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2023 .