Skippa till innehållet

Presentation av samarbetspartners

Samarbete med Creative Peak

Kommunikations- och planeringsbyrån Creative Peak är en av Borgå Energis samarbetspartners.

Företagets verkställande direktör Päivi Ahvonen ser Borgå Energi som ett ansvarsfullt energibolag, vilket är ett av Finlands mest miljövänliga.

”Borgå Energi är en naturlig och angenäm samarbetspartner för oss. Samarbetet har gått verkligt bra och vi vill för vår del ytterligare fördjupa det”, konstaterar hon.

Creative Peaks kundkrets består av städer, företag, samfund och forskningsanstalter i huvudsak i Borgå, Lovisa, Kotka och Helsingfors.

”Ansvarsfullhet och samhällsansvar är teman, som intresserar oss både ur kommunikations- och innehållssynvinkel”, poängterar Ahvonen, som också är kommunikations- och konceptplanerare.

Creative Peaks team består av Päivi Ahvonen, Venla Isotalo (praktikant), Sini Hakkarainen, Milla Kaukiainen, Sanna Nylén och Seppo Iisalo. Hundarna Valo och Pele är dagligen med på byrån.

Kommunikation och traditionellt reklambyråarbete

Teamet på Creative Peak utbildar och sporrar i kommunikation, gör konceptplanering och tjänstedesign samt traditionellt reklambyråarbete, branding, visuella identiteter och utrymmesplanering.

”Vi samlar alltid ihop det bästa teamet för alla projekt”, Ahvonen berättar.

Utöver kommunikationsplanering och -implementering producerar företaget också alla slags publikationer från tidskrifter, hobby-, kund- och organisationstidningar till årsrapporter och broschyrer. Borgå Vattens Rent vatten och Borgå Energis Eko-tidning är exempel på kundtidningar.

Milla Kaukianens layoutkunnande syns i Eko-tidningen. Branscherfarenhet har hon så det räcker efter 14 år i Creative Peaks tjänst.

”Jag gillar att göra tidningar. Tidningen är en stor helhet och grafikerns utmaning är att ge den en sådan utformning att läsaren blir intresserad och tar den till sig”, konstaterar hon.

Rötter starkt i Lovisa

Creative Peaks anor går tillbaka till år 2000, då företaget startade sin verksamhet under namnet Peak press & productions Ab. Företaget är nu inne på sitt tjugonde verksamhetsår. Dess hemort är Lovisa.

Antalet heltidsanställda är för närvarande fem, av vilka fyra också är delägare i bolaget. I teamet ingår dessutom mer än ett dussin fasta medarbetare, till exempel journalister, fotografer och webb-planerare.