Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Bekanta dig med Borgå Elnäts utvecklingsplan, kommentera och påverka

Utvecklingsplanen för elnätet styr nätbolagets verksamhet

Elnätets driftsäkerhet och funktionsduglighet är viktiga för oss. Eftersom samhället elektrifieras och urbaniseras i allt högre grad måste vi investera både i stamnätet och i de lokala elnäten.

Planeringen, byggandet, upprätthållandet och utvecklingen av elnätet grundar sig på Borgå Elnäts utvecklingsplan som styr verksamheten. Utvecklingsplanen beskriver Borgå Elnät Ab:s pågående och planerade utvecklingsåtgärder, de förändringsfaktorer som påverkar verksamhetsmiljön, samt de målsättningar som styr utvecklingen, det vill säga strategin.

Du kan kommentera utvecklingsplanen till och med fredagen den 31.5.2024

Utvecklingsplanen är åter tillgänglig för alla våra intressenter. Bekanta dig med utvecklingsplanen, kommentera och påverka på vår webbplats:

https://pbe.fi/elnatets-utvecklingsplan/

Planen kommer att finnas på vår webbplats senare, efter att den har finslipats utgående från de kommentarer som kommer in och lämnats in till Energimyndigheten.

 

Tilläggsuppgifter:

Kari Janhunen, planeringschef, Borgå Elnät Ab
kari.janhunen@pbe.fi, 0400 486 909