Skippa till innehållet

Fjärrvärmeanslutning

Pä denna sida hittar du mer information om anslutning till fjärrvärmenätverket. Med vår kalkylator kan du räkna ut ett estimat på kostnader av anslutning till fjärrvärmenätverket.

Hur ansluter man sig till fjärrvärmenätet?

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är enkelt när det finns ett fjärrvärmedistributionsnät i området. Fjärrvärmen expanderar också till nya områden, vilket gör att fastigheter kan anslutas till fjärrvärmenätet på basis av efterfrågan.

Fjärrvärme kan anslutas till både en ny byggnad och en fastighet som byter ut sitt uppvärmningssystem. För att bli fjärrvärmekund undertecknas ett avtal som omfattar anslutning till fjärrvärmenätet och leverans av värme.

Du kan kontrollera om ditt hus ligger i Borgå Energis distributionsområde från vår fjärrvärmekarta. Du kan också ringa oss, tel. 019 661 411, eller skicka e-post till kaukolampo@pbe.fi.

Du hittar leverantörer lämpliga för fjärrvärmeentreprenad på denna sida.

Vad kostar det att använda fjärrvärme?

Priset på fjärrvärme består av en effektavgift och priset på värmeenergi, det vill säga en förbrukningsavgift. Storleken på effektavgiften bestäms utifrån den värmeeffekt som kunden behöver. Värmeenergi faktureras enligt vid tillfället gällande prislista / ditt avtal. Nedan hittar du några förbruknings-/kostnadsexemplar som hjälper dig uppskatta dina egna uppvärmningskostnader.

Egnahemshus

  • Fjärrvärmeeffekt 10 kW
  • Årlig värmeförbrukning 18 MWh
  • Årskostnad (effekt- och energiavgift) ca 1 750 euro.

Radhus med 15 lägenheter

  • Fjärrvärmeeffekt 70 kW
  • Årlig värmeförbrukning 150 MWh
  • Årskostnad (effekt- och energiavgift) ca 12 900 euro.

Höghus med 80 lägenheter

  • Fjärrvärmeeffekt 230 kW
  • Årlig värmeförbrukning 600 MWh
  • Årskostnad (effekt- och energiavgift) ca 49 000 euro.

Exempelkostnaderna är beräknade 03-2022 av priset på PBEvärme-produkten. Vi förbehåller oss rätten att ändra på priserna.

Borgå Energis gröna, koldioxidneutrala fjärrvärme

Borgå Energi är en föregångare inom grön energi, och bolaget strävar målmedvetet att minska sitt ekologiska fotavtryck. Förnybara bränslenas andel av fjärrvärmeproduktionen är över 90 procent, och bolaget har ställt som mål att produktionen helt skall grunda sig på förnybara bränslen. Vi producerar och säljer EKOenergi granskad av Finlands naturskyddsförbund, vilket innebär att vår produktion uppfyller de strängaste internationella hållbarhetskriterierna.

Våra fjärrvärmeprodukter

Anslutningskalkylator

Anslutningseffekten bestäms utgående från den värmeeffekt kunden behöver. I bostadsbyggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per byggnadskubikmeter.

Prisen i kalkylatorn gäller för bostadsfastigheter. För industri och andra byggnader räknas anslutningsavgiften utgående från värmeeffektsplaneringen.

Volym (m³)
Anslutningseffekt (Kw)
Anslutningsavgift

Fjärrvärmes kontaktformulär