Skippa till innehållet

Fjärrvärme prislista Borgå

Priser fr.o.m. 1.8.2015 moms 24 %

Effektavgiften bestäms utgående från den värmeeffekt kunden behöver. I bostads­byggnader bestäms värmeeffekten enligt ett effektbehov på 22 W per bygg­nadskubikme­ter. Byggnadsvolymen beräknas med användning av det i byggnadslovet nämnda RT-kortet (RT 120.12).

Effektavgiften fastställs enligt följande:

Abonnerad effekt Q kW Effektavgift  
0 – 11 444 €/år
12 – 22 (Q x 40,36) €/år
23 – 220 366 + (Q x 23,76) €/år
221 – 660 2.631 + (Q x 13,45) €/år
661 – 3.678 + (Q x 11,87) €/år

Priset på värmeenergin fastslås av bolagets styrelse och den är 68,93 €/MWh fr.o.m. 1.9.2019.

Om skattebestämmelserna förändras så beaktas förändringarna i priserna.

Då man vid faktureringen bestämmer värmeförbrukningen anses nedkylningen (= fram­led­nings­tempe­ratur – returledningstempe­ratur) alltid vara minst 15 °C.