Skippa till innehållet

Allmänn informationsblankett

Mätbegäran hanteras tills vidare via den här elektroniska allmänna informationsblanketten.

Du kan beställa en ny anslutning eller ändringar i en befintlig anslutning genom vår OmaLiittymä-tjänst.

Till OmaLiittymä-tjänsten