Elavbrott i Borgå med omnejd

Publicerad: 13.12.2017, 08:45
Uppdaterad: 22.12.2017, 13:11

Situationen 13.12. kl. 8:45

Situationen har lugnat sig under natten och reparationsarbetena har framskridit bra. För tillfället är cirka 40 hushåll utan el i Jackarby området. Felet i Jackarby beror på Fingrids stamnätsfel som nu har lokaliserats och torde repareras ännu under förmiddagen. Det är Fingrid som har hand om reparationsarbetet.

En del lågspänningsfel är också redan reparerade. Ifall fastighetens belysning beter sig konstigt, t.ex. så att lamporna lyser starkare och svagare, måste man omedelbart bryta strömmen från huvudbrytaren och kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144. Orsaken kan vara ett nollfel, som kan förorsaka bl.a. eldsvåda eller elstötar.

 

Situationen 12.12. kl. 23:20

Lokaliseringen av felen och reparationsarbetena har framskridit under kvällens lopp och för tillfället är ca 500 hushåll utan el. Fingrids stamnätsfel har lokaliserats till sträckan mellan Sannäs – Tjusterby. Felet söks ännu.

Våra tekniska dejourer och montörer fortsätter arbeta över natten och vid behov ännu på morgonen.

För att påskynda vårt arbete ber vi dem som märker träd eller kvistar hänga på linjerna meddela oss om detta till numret 020 690 144.

VI PÅMINNER ÄNNU ATT: Om ni märker att det ligger elledningar på marken uppmanar vi er att vara ytterst försiktiga. Man får under inga omständigheter röra ledningar utan röjningsarbetet skall överlåtas åt våra montörer.

Vi tackar våra aktiva kunder för de felanmälningar ang träd på linjerna som vi fått in, dessa har påskyndat vårt arbete. Vi beklagar de olägenheter som elavbrotten förorsakat våra kunder. Vi uppdaterar situationen nästa gång på onsdag morgon.

 

Situationen kl. 20:20

För att påskynda vårt arbete ber vi dem som märker träd eller kvistar hänga på linjerna meddela oss om detta. Meddelandet kan göras till numret 020 690 144.

För tillfället är ca 4000 hushåll utan el. Felet i Fingrids stamnät påverkar delvis också på vårt distributionsnät.

Ifall fastighetens belysning beter sig konstigt, t.ex. så att lamporna lyser starkare och svagare, måste man omedelbart bryta strömmen från huvudbrytaren och kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144. Orsaken kan vara ett nollfel, som kan förorsaka bl.a. eldsvåda eller elstötar.

 VI PÅMINNER ÄNNU ATT: Om ni märker att det ligger elledningar på marken uppmanar vi er att vara ytterst försiktiga. Man får under inga omständigheter röra ledningar utan röjningsarbetet skall överlåtas åt våra montörer.

 

Situationen kl. 19:00

Fel i Fingrids stamnät mellan Abborfors – Borgå undersöks som bäst. Stamnätsfelet inverkar delvis på vår avbrottskartas funktion. Avbrottskartan uppdateras tidvis med fördröjning. Vi strävar till att i mån av möjlighet och behov uppdatera kartan manuellt.

Situationen kl. 17.00

Tunga, våta kvistar och träd ligger på elledningar och orsakar elavbrott på olika håll på vårt område. För tillfället är ca 2800 hushåll utan el. Situationen varierar enligt hur reparationsarbetena framskrider. Ännu kan det uppkomma nya fel.

På avbrottskartan som finns på våra hemsidor kan du i realtid följa med avbrottssituationen på vårt nätområde. Klicka här.

Ifall fastighetens belysning beter sig konstigt, t.ex. så att lamporna lyser starkare och svagare, måste man omedelbart bryta strömmen från huvudbrytaren och kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144. Orsaken kan vara ett nollfel, som kan förorsaka bl.a. eldsvåda eller elstötar.

Vår personal gör det bästa för att så snabbt som möjligt få el till alla kunder.

Situationen kl. 15.50

Borgå Elnät utreder felet som orsakat avbrott i Borgå området. Vi beklagar de olägenheter som detta förorsakar för våra kunder.