Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Borgå Energi 120 år

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab, som är ett av Finlands äldsta energibolag, fyller i år 120 år.

Bolaget fick sin början då fabrikör R.W. Ekblom den 3 september år 1900 grundade Borgå Elektriska Aktiebolag, som till en början producerade el främst för inomhusbelysning i Borgå. Det är i detta bolag Borgå Energis rötter finns. Bolaget övergick år 1911 i stadens ägo och ändrades till ett kommunalt elverk.

Staden började år 1920 köpa distributionsel åt sitt elverk av Syd-Finska Kraftaktiebolaget SFK, som grundats några år tidigare. SFK skaffade i sin tur elen från AB Stockfors kraftverk i Kloosari.

De första stegen i syfte att bredda verksamheten med fjärrvärmeproduktion och -distribution togs åren 1971–73 med placeringen av första flyttbara värmecentralerna

i Vårberga. År 1981 slöts ett avtal med SFK om leverans av fjärrvärme från bolagets värmekraftverk i Tolkis till Borgå via en fjärrvärmerörledning, som SFK finansierade.

I och med att fjärrvärmen kommit med i affärsverksamheten hade elverket redan döpts om till Borgå stads energiverk. Sommaren 1991 bolagiserades energiverket till energibolaget Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab. Fyra år senare grundade bolaget tre dotterbolag, Borgånejdens El Ab, Borgånejdens Värme Ab och Borgå Elnät Ab.

Samma år 1995 köpte energibolaget SFK:s elnät och vattenkraftverk, vilket följande år följdes av köpet av SFK:s kraftverk i Tolkis och fjärrvärmeverksamhet i Borgå landskommun. Kraftverket uppdaterades år 2002 och år 2013 hade det fått sällskap av ett nytt biovärmekraftverk bredvid sig. Borgå Energis tredje värmekraftverk finns i Harabacka. Det byggdes år 1991 och drivs med naturgas. Anläggningarna i Tolkis använder träbaserad biomassa som bränsle.

Fjärrvärmeverksamheten utvidgades till Lovisa och därefter till Askola. I Lovisa började Borgå Energi producera och leverera fjärrvärme år 1999, och tio år senare var bolaget ensam värmeleverantör i staden. I år sålde Borgå Energi sin Lovisaverksamhet till ett investeringsbolag.

Dotterbolagen Borgånejdens El Ab och Borgånejdens Värme Ab fusionerades år 2001 med moderbolaget och elnätsaffärsverksamheten bolagiserades år 2005 till Borgå Elnät Ab.

 

 

Text: Rolf Gabrielsson