Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

År: 2016

Ljus i mörkret till allas glädje

I björkens topp tindrar en stjärna och på grenarna hänger det röda och gröna ljusbollar. Lekstugan är helt överdragen med ljusnät. I Tarkis finns ett hus vars ljusdekorationer skänker glädje såväl åt den egna familjen som åt förbipasserande.

Fjärrvärmeavbrott i Borgå centrum på tisdag 20.12.

Ett läckande fjärrvärmerör på Mannerheimgatan i Borgå repareras på tisdag 20.12. Avbrottet i fjärrvärmeleveransen gäller området på kartan mellan klockan 18 och 24, då fastigheterna är utan varmvatten. Reparationsjobben kan förorsaka ljudstörningar. På tilläggsfrågor svarar fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, tfn. 040 6533311.

Vår nya biovärmecentral invigdes i Lovisa

Borgå Energis nya biovärmeanläggning i Lovisa är klar. Byggnadsprojektet slutfördes officiellt idag då centralen invigdes. Biovärmecentralen producerar ekologisk fjärrvärme av lokalt skogsflis, som matas in i stadens fjärrvärmenät. Produktionen motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 3000 egnahemshus.

Borgå Energi anslöt sig till energieffektivitetsavtalens nya period

Borgå Energi har undertecknat det nya energieffektivitetsavtalet, som förbinder bolaget till att effektivera sin energihushållning fram till år 2025. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.