Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

År: 2024

Fel i kraftledning

Ett fel i vår 110 kV kraftledning den 24.3 kl. 22.16 orsakade ett cirka 40 minuter långt elavbrott i en del av Vårberga industriområde. Vi beklagar möjliga olägenheter avbrottet orsakade våra kunder.

Fjärrvärme- och elavbrott på Mannerheimgatan

Situationen 5.3.2024 på morgonen cirka kl. 5.00 Fjärrvärmenätets rörläckage är reparerat och distributionen fungerar normalt igen för alla. Vi beklagar de olägenheter som avbrotten orsakat våra kunder.   Situationen 5.3.2024 cirka kl. 18.00 Elavbrott: Felet är nu reparerat och elen år påkoplad till alla hushåll. Fjärrvärmeavbrott: Området Krämaretorget och en del av Gamla stan är… Read more »

Till skogs!

Det har konstaterats att skogsbad, det vill säga terapeutiska vandringar i naturen, har positiv inverkan på människors välbefinnande.