Skippa till innehållet

Små saker i vardagen gör en glad

Anu Kiviniemi, som i början på september tillträdde som Borgå Energis nya ekonomi- och förvaltningsdirektör, har en lång karriär bakom sig inom ekonomiförvaltningssektorn.

De senaste 11 åren av sin drygt 20 år långa yrkeserfarenhet har Anu Kiviniemi skaffat som både ekonomichef och ekonomidirektör i olika företag. Inte heller industribranschen är helt ny och annorlunda som arbetsplats för henne, för hon har det senaste årtiondet länge jobbat med bland annat Uddeholms specialstål.

Den egna hemstadens energiföretag har Anu med familj alltid anlitat för att tillfredsställa sina olika energirelaterade inköpsbehov. Anu är inte heller så litet stolt över sin nya arbetsgivare och över att Borgå Energis el och fjärrvärme är miljövänligt producerade.

”Det är ett faktum, som det är trevligt att framhålla. Och det känns bra att få sätta sina egna spår i en sådan verksamhet”.

Anus barndomshem finns i Hammars i Borgå. Somrarna tillbringades på mommos mjölkgård nära Nilsiä. Inget alltså att förundra sig över att natur och djur är viktiga för henne.

”Som ung jobbade jag många somrar som lantbruksavbytare på mjölkgården i Nilsiä. Som litet äldre sommarjobbade jag i diversehandeln Robin Hood”.

Anu Kiviniemi

Född: 1976 i Hammars i Borgå.
Utbildning: tradenom, ekonomiförvaltning 2000 från Kymenlaakson AMK. Studerar vid sidan av jobbet för en YAMK-examen (högre yrkesutbildningsexamen) i Haaga-Helia.
Fritidsaktiviteter: mångsidig motion, ridning, pardans samt simning i öppet vatten året om.
Njuter av: tid tillsammans med familjen, som består av make, tre döttrar och två hundar.
Motto: av sin egen mommo, som hon minns med värme, och som bevisligen är bra: ”Sånt är livet – ångest, besvär, jämmer, smärta och värk”.

Små saker i vardagen gör en glad. Sådana är exempelvis svampplockning med barnen eller mat, som färdigt tillredd väntar när man kommer hem. Positiv feedback känns alltid bra, men också det, då man själv kan gläda någon annan. Hemma väntar också två hundar – Ukko och Sansa – som med sitt ivriga mottagande vid hemdörren gör en glad varje dag.

Hur ser då Anu sig själv i sin nya roll? Som några av sina starka sidor lyfter hon fram sin bottenlösa nyfikenhet samt förmåga att greppa också stora helheter.

”Många års chefserfarenhet till trots tänker jag som så, att jag alltjämt är något av en nybörjare, men jag försöker alltid leda på ett rejält sätt och beakta hela organisationens behov. Jag fattar mina beslut efter bästa förmåga, för företagets bästa. Man lär sig ständigt nytt!”

Åldern för också med sig en barmhärtigare attityd: ”Jag bryr mig uppriktigt om människors välbefinnande och gör allt för att det skall synas i mitt ledarskap”.
Avslutningsvis vill Anu ännu tacka sin nya arbetsgemenskap för att hon blivit så varmt mottagen.

”På kort tid har jag förstått att det här arbetet görs som ett team och att de bästa re- sultaten uppnås tillsammans!”

En utmaning är Anu redan färdig att nämna: ”Utmaningen är att tillsammans med den nya verkställande direktören Måns Holmberg fortsätta Borgå Energis framgångsrika väg lika fint som våra företrädare”.

Text och bild: Ella Kaasinen
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2021.