Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Brett uppgiftsområde

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Borgå Elnät Ab:s kundrelationschef Tomas (Tumppi) Nordström, 46, anställdes år 2003 som försäljningschef för Borgå Energis internetverksamhet. När verksamheten såldes åt Lovisa Telefon flyttade Nordström, som har el- och automationsteknikutbildning, över som mätningsprojektansvarig till datakommunikationsavdelningen.

 

Nordström har ett brett uppgiftsområde och svarar till exempel för alla mätningsärenden och elanslutningar.

-Borgå Elnät har 36 000 elmätare och det är jag som bär ansvar för hur man läser av dem.

Till hans arbetsuppgifter hör också sådant, som kunderna inte ser. Hit hör bland annat elbalanshanteringen, som har att göra med elenergiinköp av andra bolag än Borgå Energi och vice versa.

-Det handlar i praktiken om att bolagen i bakgrunden sinsemellan betalar för levererad el.

Nordström nämner dessutom elanslutningarna, som också de hör till hans ansvarsområde.

-Det är fråga om dokumentation av nuvarande och nya anslutningar samt om att de byggs på rätt sätt, det vill säga om organiseringen av det hela.

 

-Borgå Elnät har automatiserat sin verksamhet och gjort den snabb, vilket innebär allt bättre kundbetjäning. Programvaruutveckling och liknande.

-Under de senaste åren har vi kunnat utnyttja de olika systemen bättre och bättre, också så att det blivit lättare för oss att lokalisera fel. Som biprodukt får vi dokumentation, som hjälper oss om ett fel eventuellt upprepas.

 

Det har gjorts en mängd investeringar i bolaget, vilka till exempel syns i en förenkling av felanmälningsprocessen när det gäller gatubelysningen.

-När de finns 16 000 ljuspunkter är det väsentligt hur lätt och snabbt vi får in anmälningarna från allmänheten och hur snabbt de går vidare till reparatörerna.

Enligt Nordström har dessa processer effektiverats märkbart. Det är jobb av den här typen, som han i rätt stor utsträckning håller på med i bakgrunden.

 

Elbranschen är stadd i snabb utveckling. Myndigheterna kommer hela tiden med nya krav och utmaningar.

-Elnätsbolagen skall varje timme mäta och rapporterna kundernas förbrukning. Det har också bestämts hur länge ett strömavbrott får vara.

Att föra över mätnings- och kunddata till ett centraliserat system, som upprätthålls av stamnätsbolaget Fingrid, hör till de nyaste uppgifterna bolagen fått.

-Det jobbar vi med som bäst. Systemet skall tas i bruk år 2021. Det är fråga om ett omfattande projekt, då hundratals bolag för över data. Redan vi får ju till exempel varje dygn över en miljon avläsningar.

-I bakgrunden görs hela tiden mycket arbete för att hela elmarknadsmekanismen skall fungera, poängterar Nordström.

 

Han uppskattar Borgå Elnät som arbetsgivare och arbetsplats, både vad gäller arbetssamfundet och de mångsidiga arbetsuppgifterna. Bolaget har 11 anställda.

-Eftersom vi är få måste vi alla kunna, och göra olika saker.

 

Tumppi är social och positiv till sin läggning och trivs tillsammans med olika slags människor. Dagarna är sällan varandra lika. Arbetet kan plötsligt förändras.

-Vi deltar bland annat alla i planeringsprojekt av olika slag, i marknadsföring och underhåll av nätet. Det kan uppstå storm- eller andra problem, och då är det alle man på däck, som gäller.

 

Hans liv har ända sedan barnsben varit förknippat med båtliv. Den första egna båten hade han redan som treåring. Sedermera blev båtarna större tills han igen ifjol tog steget tillbaka till en mindre storleksklass då han skaffade en 50-hästkrafters pulpetbåt för dagsturer ut i skärgården.

Men ingenting går ändå upp mot att grilla.

-Det har varit min passion och njutning och mist alla proportioner. Hemma på den täckta terrassen har jag på vintern tre kolgrillar och på sommaren tre till.

-Jag gillar att grilla, det är på något sätt lugnande och också litet primitivt, men sist och slutligen ändå mångsidigt.

-Med grillning förstår folk i regel korvgrillning, men det är ju så mycket mer. Jag kan till exempel låta mat sjuda i grillen i upp till 12 timmar.

Tumppi berättar att han smittat också andra med sin passion. Så har han till exempel deltagit i grillidékläckning åt en restaurang.

-Tro mig, det här är en trevlig hobby, säger han småskrattande.

 

Tumppi är Borgåbo av medfödd natur. Den aktivaste barndomen tillbringade han i Åby, där havet var ett viktigt element. Nu bor han inte långt därifrån i ett egnahemshus i Ebbo med hustru och sina två 15- och 19-åriga döttrar.

Han berättar att han för några år sedan insjuknade allvarligt, vilket satte prioriteringarna i livet i annan ordningsföljd.

-Nu förstår jag att glädja mig också åt små saker, och tar inget för givet.

Familjen och vännerna är enligt Tumppi det viktigaste i livet.

 

Tomas (Tumppi) Nordströms motto är: ”Det är bättre att misslyckas då
man försöker än att lyckas låta bli att försöka.

 

Text och foto: Maarit Gabrielsson