Skippa till innehållet

Innovationer och nya energimodeller

Effektivitet för värmeproduktionen med värmeackumulatorprojektet

Borgå Energi investerar i att utveckla leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten för fjärrvärmeproduktionen. Det värmeackumulatorprojektet som startade i Vårberga i Borgå sommaren 2020 kommer också att höja den redan höga nivån av miljövänlighet i Borgå Energis fjärrvärmeproduktion.

Värmeackumulatorprojektet är en del av Borgå Energis storskaliga och långsiktiga utvecklingsprogram. Det inkluderar också utveckling av produktionsanläggningar i Tolkis och Harabacka och studier kring nya energiformer och produktionsmodeller.

När värmeackumulatorn är klar, har den en mängd fördelar. Eftersom produktionsfluktuationer som orsakas av hög efterfrågan, kan kompenseras genom lagring av värmen, behövs spetsanläggningar inte användas i lika hög grad. Fjärrvärmeproduktionens miljövänlighet ökar, när mängden naturgas som används, kan minskas. Värmeackumulatorn fungerar också som ett säkerhetslager för fjärrvärmevatten, till exempel vid eventuella läckage.

Borgå Energi investerar två miljoner euro i värmeackumulatorprojektet och ackumulatorn kommer att vara klar för användning hösten 2021. Vid sidan av ackumulatorn, görs förberedelser för att bygga en elpanna, som kan ladda värmeackumulatorn och producera fjärrvärme då elpriser är låga.

Hur värmeackumulatorn fungerar

Laddning: varmvatten pumpas från fjärrvärmenätet till toppen av ackumulatorn. Svalare vatten dräneras från ackumulatorns botten.

Användning och påfyllning: varmvatten pumpas från toppen av ackumulatorn till fjärrvärmenätet och svalare vatten tillsätts till ackumulatorns botten.

Utsläppsfri värme

Fjärrvärmen från Borgå Energi är i nästan 100 % förnybar och utsläppsfri. Vår fjärrvärme produceras ansvarsfullt och på ett miljövänligt sätt, i enlighet med EKOenergis strängaste hållbarhetskriterierna. EKOenergi är det enda internationella miljömärket för el.