Skippa till innehållet

EKOenergi

Grön, grönare, EKOenergi

All grön energi är inte lika grön. All förnybar energi är inte automatiskt lika hållbart producerad. EKOenergi är det enda internationella miljömärket för energi. Den garanterar att konsumenten får genomskinlig och tillförlitlig information om sitt köp. De som producerar och säljer EKOenergi måste uppfylla strikta miljökrav. I Finland administreras EKOenergi-märket av Finlands naturskyddsförbund.

Kriterier for EKOenergi

En del av den sålda EKOenergins omsättning går via klimat- och miljöfonder till byggandet av ny miljövänlig energiproduktion. Detta är den miljömedvetna kundens enda sätt att försäkra sig om att det gröna valet faktiskt genererar mera sådana energiproduktionsformer, som uppfyller hållbarhetskraven. EKOenergifonden finansierar projekt för restaurering av floder för att minska vattenkraftproduktionens miljöeffekter. Fonden har finansierat projekt över hela Finland.

Läs om resultat

ekoenergi

Borgå Energi både producerar och säljer EKOenergi

Vårt biokraftverk i Tolkis i Borgå är vår primära EKOenergi-produktionsanläggning. Vi producerar EKOenergi också i sol- och vindparken i Mäkelänkangas i Fredrikshamn samt i våra andelskraftverk på andra orter i Finland.

För samprodutkionen av värme och el i Tolkis används lokalt skogsflis. För ändamålet fälls inga träd, utan man använder bara de delar som inte duger till annat. Då fliset har bränts, returneras askan tillbaka ut i skogen i form av gödsel. Detta kallas för sluten cirkulation.

Köp EKOenergi här

Läs mer om samhällsansvar och miljöfrågor.