Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Eftervärlden glömmer inte

I morgonskymningen på självständighetsdagen möttes man av ett vackert ljushav på Näsebackens begravningsplats i Borgå, där närmare 500 lyktljus tänts på hjältegravarna. Ljusen har för tredje året i rad donerats av Borgå Energi.

Ett tjugotal Borgåungdomar hade dagen innan, på söndagseftermiddagen placerat ut ljusen och tänt dem.

-Ljusen brinner i tre dygn och strålar i full glans just på självständighetsdagen, berättade Tuomo Kankkunen, ordförande för den finska krigsveteranföreningen Porvoon Seudun Sotaveteraanit. Kankkunen har hållit i trådarna för ljusuppvaktningen.

-Det här är nu fjärden gången, som ljus tänts i så här stor omfattning, tillägger han.

-Tidigare har minnesljusen tänts först på själva självständighetsdagen, men i år gjorde vi ett undantag redan på grund av coronan, men framför allt ville vi vara ur vägen när medborgarmarschen kommer till gravarna och kransarna läggs ned.

Kankkunen berättar att det inte heller i år varit svårt att få ungdomar att ställa upp.

-Entusiasmen var än en gång stor. En otroligt fin grupp, dessa våra ungdomar! Vi kan gott vara stolta över dem!

Ett tjugotal ungdomar deltog. De har också lovat städa bort lyktljusen när de slocknat.

 

Ungdomarna är från Borgå Gymnasium och Linnankosken lukio samt från AE-skolan, scoutkårerna Polun löytäjät, Tolkkisten Eräketut och sjöscoutkåren Porvoon Pooki.

Tommi Kanon, som går i gymnasiet Linnankosken lukio, deltog för tredje gången.

-Jag vill på det här sättet hedra minnet av de stupade, krigsveteranerna och också de civilpersoner som fick sätta livet till under våra krigsår.

 

Borgå Energis verkställande direktör, energirådet Patrick Wackström konstaterar att det är en hederssak både för bolaget och för honom personligen att vårda de stupades minne.

-Vi hedrar alla dem, som garanterat oss vår självständighet!

Wackströms egen morfar ligger också begravd på de stupades begravningsplats.

 

I arrangemangen för uppvaktningen vid hjältegravarna deltog också Borgånejdens Krigsveteraner och Borgå Kyrkliga Samfällighet.

 

Text: Maarit Gabrielsson
Bilder: Anssi Vuohelainen