Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Elen blev hans liv

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Markus Weckström har gott om erfarenheter av energibranschen, allt från det han år 1988 började på Sydfinska Kraft Ab medan han studerade till elkraftsteknikingenjör.

I dag jobbar han som elförsäljningschef på Borgå Energi Ab med företagskunder som ansvarsområde.

Hans uppgift är att erbjuda energi åt storkunder, inte bara lokalt och regionalt utan också landsomfattande.

-Vi konkurrerar om även stora energiavtal, preciserar han.

 

Den enorma utvecklingen i branschen håller han för det intressantaste i sitt arbete.

-Efter det att man började kunna konkurrensutsätta elförsäljningen har elpriset varit beroende av marknadssituationen, i princip sysslar vi således också med börshandel.

På den tekniska sidan har utvecklingen tagit stora steg framåt både ifråga om arbetsmetoder och nätövervakningssystem.

-Då jag började gick utvecklingen långsamt, men under de senaste tio åren har den gått desto snabbare.

I dag talas det mycket om energisparande i branschen.

-Byggnaderna värms upp energieffektivt och styrs med datateknik, elapparater fungerar energieffektivare, bilismen elektrifieras med återverkningar på elnäten och så vidare.

 

Elförsäljningschefen trivs i sitt jobb.

-Jag har friheten att till stor del själv planera min dag samt arbetsförloppet, och stress i lämpliga doser gör att man får mera uträttat, småskrattar han.

-Bra arbetsmiljö och goda arbetskamrater bidrar också till trivseln.

I sina beslut i såväl arbets- som privatlivet säger han sig försöka sätta sig in i en annan persons ställning. Alla befinner sig ju inte på samma startlinje när utvecklingen i dagens samhälle är så snabb som den är.

-Det har förstås sina sidor. Det är mycket lättare att fatta beslut och göra val om man ser på saker och ting ur bara en synvinkel.

 

Markus drar sig till minnes att han som yngre funderade på en mer mobil karriär, som hade fört honom ut i världen och inte låst honom till kontorsarbete mellan 8 och 16 på den egna hemorten.

-Men familj och egnahem samt andra skyldigheter hade en nog så dämpande effekt på det hela.

 

Markus är intresserad av motorer och det syns bland annat i ett par motorbåtar, en motorcykel och tre bilar.

-Vi har som sommarnöje att åka motorbåt med hustrun i vattnen mellan Kotka och Helsingfors.

Utöver egnahemshuset har familjen en stuga i Kalax vid Lillpernåviken. Som ett årsprojekt byggdes stockbastu i anslutning till stugan och för några veckor sedan byttes sex stugfönster.

-Det finns alltid någonting att göra, men det passar mig bra, jag tycker om att snickra, småskrattar han.

 

Och inte tar hobbyaktiviteterna slut med det här. Den energiska elmannen berättar att han alltid tyckt om att resa.

-Det har varit min och hustruns gemensamma hobby de senaste åren.

-Vi har besökt många europeiska länder. Senaste år var vi i Sydafrika och i år hann vi just och just före coronan besöka Vietnam, listar Markus.

 

Markus har som motto: Det förflutna är en lektion, nutiden en gåva, det framtida ett skäl att fortsätta.

 

-När man blir äldre sätter man värde på att ha fått vara frisk och på att grundvalarna i livet är i skick.
Familjen, barnen och barnbarnen är ljusen i en nöjd Markus Weckströms liv.

 

Bor: i Jackarby i Borgå

Född: år 1963 i Borgå

Tillbringat barndomen: i Andersböle (i dåvarande Borgå landskommun)

Studerat: student från Borgå Gymnasium, elkraftsteknikingenjör från Vasa tekniska läroanstalt

Familj: maka Carola, fyra barn, yngsta bor hemma, ett av barnen studerar och två har egna familjer, två barnbarn, 4- respektive 5-åriga pojkar

Jobbat: åren 1988-1989 på Sydfinska Kraft Ab och åren 1990-1995 på Sydfinska Kraft Ab:s dotterbolag Sydfinska Elektriska Ab. Flyttade till Borgå Energi Ab:s dotterbolag Borgånejdens El Ab då Borgå Energi år 1996 köpte en del av Sydfinska Kraft Ab. Från och med början på 2000-talet elförsäljningschef på Borgå Energi Ab.

 

Text: Maarit Gabrielsson
Bild: Niko Laurila Photography