Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

En bra arbetsatmosfär har betydelse för Katja

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Katja Luotonen representerar en yngre generation i bolaget. Hon är 24 år gammal och tradenom till utbildningen. I Borgå Energi jobbar hon som bokförings- och HR-assistent.

Katja har tillbringat hela sin barn- och ungdom i Lovisa, i Forsby tillsammans med far, mor och en lillasyster.

Nuförtiden bor hon i Borgå.

 

Till Borgå Energi kom Katja för knappt två år sedan, och hon berättar nöjt hur intressant det har varit då hon hela tiden fått lära sig nytt.

Hon berömmer Borgå Energi som arbetsgivare.

-Man kan lita på bolaget och det ges möjlighet att vidareutbilda sig. Det jag gör kräver att man hela tiden håller sig à jour med utvecklingen.

-Jag hoppas att också i fortsättningen få jobba här. Det finns ännu en hel del, där jag kan bättra mig.

 

Katja poängterar arbetskamraternas betydelse.

-De är trevliga och det är också arbetsatmosfären. Vi är fyra, som jobbar i bokföringen.

Katja berättar att hon på fritiden tycker om att läsa vetenskaplig litteratur, psykologi och fantasi.

-Genom att läsa lär man sig en massa saker.

Hon säger sig komma bäst till sin rätt då hon på fritiden får förverkliga sig själv och sitt liv hur hon vill.

Till framtidsplanerna hör att skaffa sig en hund.

-Det är någonting, som jag än så länge bara går och funderar på, säger hon skrattande.

Katja anser att det bästa i hennes liv är att hon fått vara frisk, att hon har ett stadigvarande jobb och framförallt det att hon trivs med det hon gör.

Hennes motto är: ”Livet är vad du gör det till.”

 

Katja Luotonen tycker om att på fritiden läsa vetenskaplig litteratur, psykologi och fantasi.