Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

En man med många visitkort i bagaget

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Borgå Elnäts byggchef Rolf Malmberg, som i dag den 11 mars fyller 60 år, har haft många uppgifter under sin snart 40 år långa karriär i energibranschen och därmed också många titlar.

-Jag började nästan på dagen för 36 år som tillfällig planeringshjälp på Borgå stads dåvarande energiverk just efter avtjänad värnplikt och följande vår 1984 fick jag som eltekniker anställning där för att bistå i installationsgranskningar, kundbetjäningsuppgifter samt planering.

Malmberg berättar att han under de följande åren också kompletterade de bristfälliga nätkartorna under dåvarande nätbyggnadschefen Yngve Lindqvists ledning.

-På den tiden anställdes också Patrick Wackström som ansvarig för inköp och lager. Vi delade arbetsrum några år.

I något skede flyttades Malmberg sedan till driftsavdelningen, där Gösta Andelin var chef.

-Uppgifterna utökades med bland annat kostnadsberäkningar för investeringsbudgeten, de tidigare arbetsuppgifterna följde förstås med.

Under senare häften av 1980-talet skaffades energiverkets första pc. Dessförinnan hade alla tekniska beräkningar gjorts manuellt.

-Eftersom vi var flera, som skulle dela på användningen av detta teknikens under, så måste det placeras på ett neutralt ställe. Det blev i damernas omklädningsrum.

När den tekniska utvecklingen gick vidare kunde Malmberg så småningom mata in hela stadens elnät för hand i datasystemet.

-Då var det inte ännu integrerat med de digitala kartor vi ha idag. Ledningskartorna var ritade för hand på stora plastark. Jag ansvarade också för ritkontoret då.

 

Då energiverket år 1991 bolagiserades under Roy Granroths ledning ändrades Malmbergs arbetsuppgifter igen. Han blev arbetsledare med ansvar för drift och underhåll och hade därmed några montörer att basa över.

År 1995 spjälktes verksamheten upp i tre dotterbolag och i samband med det fick Malmberg åter en ny titel – installationschef på Borgå Elnät Ab med Göran Ahlskog som vd.

-Vår huvudsakliga uppgift var att bygga distributions- och belysningsnät. Inomhusinstallationsverksamheten fick också större betydelse och jag ansvarade som installationschef för den.

I de tiderna gick Borgå stad och landskommun samman och det gjorde att det fanns gott om installationsjobb då det gjordes arrangemang och flyttningar i stadens fastigheter.

-Som mest hade vi närmare 10 montörer, som gjorde elinstallationer och byggde datanät i kontor, skolor, daghem och liknande, också i vattenverket. Även stadens trafikljus sköttes av oss.

Som en kuriositet nämner Malmberg att man också skötte elektrifieringen av några automatiska bränslestationer åt Neste i Nyland. Som en annan kuriositet nämner han stadens julbelysning, som fick sin början på hans initiativ.

-Ensto hade köpt upp en svensk tillverkare av julbelysning och började saluföra produkterna. Jag kontaktade stadens näringsombudsman för att höra mig för om stadens intresse för julbelysning.

Det ledde till att man redan samma år 1995 hängde upp några ljusslingor med stjärnor över Mannerheimgatan samt ljusbågar med stjärnor längs Biskopsgatan. Till julen 1996 inför stadens 650-årsjubileum utökades julbelysningen till sitt nuvarande område.

 

År 2000 omorganiserades energikoncernen och Borgå Elnät fusionerades med moderbolaget.

-Jag hade fortfarande hand om installationsverksamheten, som på 2000-talet också omfattade byggande av fibernät och WLAN-stationer för bolagets internetverksamhet PBEZone, som sedermera år 2008 såldes.

När Magnus Nylander år 2005 tog över som vd för Borgå Elnät Ab efter pensionerade Göran Ahlskog fick Malmberg igen ny titel, arbetschef. Hela nätverksamheten sköttes vid det laget av bolaget.

-Jag fick ansvaret för nätbyggnadsverksamheten och tog också över ansvaret som ledare av elarbetena efter Ahlskog och fortsatte även med installationsverksamheten innan jag tog över som projektansvarig för elektrifieringen av planeområden, vilket innebar många nya och mångsidiga arbetsuppgifter.

Malmberg antar att han nu är inne i sin sista karriär inom Borgåenergibolagen, nu som byggchef.

-Jag blev kvar hos Borgå Elnät när hela nätbyggnadsverksamheten våren 2017 flyttades över till det nybildade bolaget Nylands Nätbyggnad Ab, som samägs av Borgå Energi och Kervo Energi.

-Mitt ansvarsområde är nu alla större arbetsbeställningar Även den ekonomiska delen ligger på mitt ansvar.

 

Eftersom också skärgården är en del av Borgå Energis verksamhetsområde betydde det i ett skede att Malmberg kunde kombinera jobb och hobby.

-Eftersom jag har sportdykning som hobby blev det en hel del granskningsjobb av sjökablar för mig under årens lopp.

Den hobbyn återupptog han för ett år sedan tillsammans med den yngre, 24 år gamla sonen, som behövde dykningen för sin magisterutbildning i marinbiologi. Den äldre 29 år gamla sonen studerar också han vid Åbo Akademi, där han är doktorand i statsvetenskap.

Tillsammans med hustrun, som jobbar som sjukskötare på sjukhuset i Borgå, delar Malmberg en annan fritidssysselsättning, mc-åkning,

-Vi har en Harley Davidson V-Rod.

Trädgården och egnahemshuset i Borgå är ändå enligt Malmberg numera huvudhobbyn på sommaren. Hemmet är för övrigt det första egnahemshuset, som anslutits till fjärrvärmenätet.

-Det var år 1986 och det har fungerat problemfritt i alla dessa år.

Och så skall det ännu nämnas att Malmberg också sysslat med modellbåtsbygge på fritiden.

 

Sextioåringen säger sig vara tillfreds med sitt liv.

-Jag har trivts med chefer och arbetskamrater och tyckt om mina arbetsuppgifter.

Malmberg uppskattar att han fått vara med i utvecklingen inom energisektorn i Borgå.

-Från ett kommunalt energiverk till ett modernt energibolag som man minsann inte behöver skämmas för i någon jämförelse med liknande företag.

 

Rolf Malmberg har i många olika arbetsuppgifter dragit sitt strå
till stacken i utvecklandet av det kommunala energiverket till ett modernt
energibolag, som står sig väl i konkurrens med vilket annat liknande företag.