Skippa till innehållet

Pekka Saatsi: Energieffektivitet skall förverkligas på ett hållbart sätt

Arkitekt Pekka Saatsi bor i en gammal skolbyggnad i Saxby i Borgå tillsammans med hustrun, arkitekt Emilia Saatsi och parets 13- och 11-åriga barn. Till vardags jobbar han bland annat med att planera restaurering, reparation och ombyggnad av gamla byggnader och talar kraftigt för hållbara reparationsmetoder som respekterar det gamla.

”I de senaste årens diskussion om byggnadstraditioner och byggande överhuvudtaget har energieffektiviteten betonats alldeles för mycket. Energieffektivitet är en viktig sak, men den bör förverkligas på ett hållbart sätt”, konstaterar Borgåarkitekten Pekka Saatsi.

”Ett hållbart sätt baserar sig inte på värmeisoleringslager och maskinell ventilation, utan på ekologiska lösningar och material.”

Det gamla och allt mindre byggnadsbestånd hotas inte enligt Saatsi av rivning i samma utsträckning som under tidigare decennier. Reparationerna utgör ett större hot. En i välmenande syfte, men på ett oförståndigt sätt gjord reparation kan leda till oåterkalleliga skador.

”Reparationsprojekt har ofta flera målsättningar. En av de vanligaste är att förbättra energieffektiviteten. Det strävar man efter att åstadkomma bland annat genom att förnya gamla fönster och andra byggnadsdelar, och slutresultatet är ofta sorgligt. Det är mycket typiskt att man använder olämpliga byggnadssätt samt material och på det sättet bara skadar byggnaden”, påpekar Saatsi.

Enligt Saatsi, som också själv bor i en gammal, restaurerad byggnad, kräver det en helt annan attityd och förståelse att bo i gamla hus. “Vi vill med våra egna val stöda en hållbar utveckling. Vi lever som vi lär, det vill säga att vi reparerat och upprätthållit ett kulturhistoriskt värdefullt kulturarv. Vi använder vedeldning, en gammal kakelugn med metallhölje samt eluppvärmning med Borgå Energis EKOenergi”.

Saatsi säger att är det helt fantastiskt att det finns gott om gammalt byggnadsbestånd i östra Nyland. ”I gamla stan i Borgå finns det 250 år gamla byggnader, som är exempel på välbevarade byggnader. Det är ett värde och en rikedom”.

Pekka Saatsi, SAATSI Arkkitehdit Oy

Pekka Saatsi tog examen som arkitekt 2006 (TTY). Han är kvalificerad att arbeta som huvudplanerare i exceptionellt krävande reparationer och ombyggnader samt krävande nya projekt. Saatsi genomför bland annat renoveringsplanering och byggnadshistoriska utredningar samt planerar nybyggen.

Bland SAATSI Arkkitehdit Oy:s projekt finns ett gårdsbyggnadsprojekt på J.L. Runebergs hems innergård. Läs mer: www.saatsi.fi.

Artikeln publicerades först i vår kundtidning 01/2020. Du kan läsa originalversionen från tidningens onlineversion från och med sidan 12.

GRÖN, GRÖNARE, EKOENERGI

Borgå Energi producerar och säljer EKOenergi, certifierat av Finlands Naturskyddsförening. Världens enda miljömärkta energi uppfyller de strängaste internationella hållbarhetskriterierna.

Borgå Energis EKOenergi kommer från vårt biokraftverk i Tolkis, där den produceras ansvarsfullt och på ett miljövänligt sätt av lokalt skogsflis.