Skippa till innehållet

Det utvecklade elnätet: ibland förekommande nollfel rapporteras automatiskt

Nollfel är ett fenomen, som många kanske känner igen, men inte nödvändigtvis kan namnge. Eftersom nollfel har med elektricitet att göra, så måste det redan av säkerhetsskäl åtgärdas. Det moderna och utvecklade elnätet möjliggör automatisk rapportering och snabb respons.

Om du lägger märke till att elektriska apparater fungerar konstigt eller att lampor lyser starkare eller svagare än normalt kan orsaken vara ett brott på nolledningen eller neutralledaren, som den numera heter. Det kallas för nollfel.

På grund av ett nollfel kan vissa elapparater drabbas av överspänning och andra av underspänning. Det här kan förorsaka skador på apparater och i värsta fall livsfara. Nollfel upptäcks ofta i samband med större oväder samt i gamla byggnader, som inte har byggnadsspecifik jordning. För säkerhets skull är det bra att koppla bort känsliga apparater om man märker ovannämnda tecken som indikerar nollfel.

I Borgåtrakten finns det gott om gamla fastigheter, vilket betyder att nollfel nog så väl kan vara orsaken till de elektriska störningar som förekommer i fastigheterna här. Det finns dock ingen anledning till att oroa sig: Borgå Elnäts feljour får alltid automatiskt information om alla nollfel i sitt nätverk. Det reageras omedelbart till felen och mätarens strömbrytare slås av tills felet har åtgärdats.

Borgå Energi –

ditt ansvarsfulla, gröna och betjänande

lokala elbolag.