Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgåjournalisterna Rolf och Maarit Gabrielsson

Rolf Gabrielsson – Energiintresserad journalist

Borgå Energis redaktionella medarbetare Rolf Gabrielsson är för många Borgåbor en bekant journalist och tidigare chefredaktör på flera tidningar. För honom är energifrågorna ett outtömligt intresseobjekt.

”Energibranschen utvecklas så snabbt att det kräver aktiv och regelbunden uppföljning för att kunna hänga med. Borgå Energi är på många sätt en föregångare i energibranschen och det är intressant att skriva om det”, säger Rolf Gabrielsson.

Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor är också föremål för Rolfs intresse. De stod honom särskilt nära under hans tid som Trafikskyddets kommunikationschef. Också försvarsfrågorna förtjänar att nämnas: Rolf hade god användning för sitt journalist- och kommunikationskunnande under de många år han var medlem av både informations- och beredskapsutskottet i planeringskommissionen för försvarsinformation.

Det egna modersmålet, svenskan är en del av hans identitet. Språket har också varit en bidragande orsak till att han under sin långa karriär hittat sig i månget nordiskt samarbetsforum.

För Rolf är hembygden Borgå viktig. Han har suttit i stadsfullmäktige i Borgå, varit medlem av byggnadsnämnden och lett fasadsektionen. Kanske man också minns honom som förespråkare för Alexandersgatans bro och ordförande för brobyggnadsarbetsgruppen. För Gabrielsson betyder Borgå utöver rötter också att få leva i en trygg stad med vänner och barndomskamrater i närheten. Han sätter också värde på den idylliska, historiska stadsmiljön och den vackra skärgården.

Via sin hustru Maarit har han fått bekanta sig med en annorlunda kultur och natur. Paret har ett eget smultronställe i Kuusamo, dit de åker alltid då tillfälle ges.

Motto: ”Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”

 

Maarit Gabrielsson – Från renstigar till energi

Vår redaktionella medarbetare, journalisten Maarit Gabrielsson bor i Borgå och tillbringar fritiden i sina rötters Kuusamo tillsammans med maken, chefredaktöremeritus Rolf Gabrielsson. Våra kunder har kunnat bekanta sig med Maarits texter i vår kundtidning samt till exempel via artikelserien Vi på Borgå Energi.

”Mina rötter sitter stadigt i fjällen i norr och i ödemarkerna i Kajanaland och Kuusamo”, berättar journalist Maarit Gabrielsson om sin bakgrund.

”Jag upplever mig som mest äkta på renstigar och vid strida strömmar och skummande forsar. De är mina värderesemål i naturen! Löprundorna till Svinö i Borgå kompenserar min ödemarkssaknad. Jag tror att den nya generationen i framtiden kommer att sätta allt större värde på natur och motion. Till de ungas värderingar hör att lämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Det är glädjande!”

För Maarit är motion en livsstil, som hon inte lätt ger upp. Löpning, vandring, skidlöpning, gym är de viktigaste. Ifråga om motionen säger hon att den största och henne själv mest uppfostrande erfarenheten i hennes liv varit övervinnandet av rädslan, då hon bestigit Sydtoppens glaciärtopp (2 117 m) i Kebnekaise i norra Sverige.

”Där uppe på toppen överraskades vi av snöblandat regn, snöfall och hård vind. Sikten var bara några meter och på bägge sidorna flera hundra meters fall ner till glaciären. På vägen ner från toppen satte rädslan in, det var brant med isiga stenar. Jag var rädd att falla! Ögonen tårades. Då kom jag att tänka på FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds tänkespråk ”Den längsta resan är resan inåt”. De orden gav mig kraft och jag beslöt att det här är min resa inåt och att ingenting i världen kan vara så svårt att jag inte skulle klara det.”

 

Maarit och Rolf Gabrielsson är inte bara journalister utan också stolta farföräldrar till tre barnbarn.

Artikeln publicerades först i vår kundtidning 01/2020. Du kan läsa originalversionen från tidningens onlineversion från och med sidan 26.