Skippa till innehållet

Presentation av samarbetspartners

Ett gott samarbete bygger på förtroende

Maarakennusliike Pusku Oy är ett kundorienterat företag specialiserat på krävande markarbete, särskilt i stadsmiljö. Samarbetet mellan Borgå Energi och Pusku har fortsatt sedan 1990-talet.

Markbyggaren Pusku är en utmärkt samarbetspartner för ett energibolag, då företaget är specialiserat på renovering och byggande av kabel-, gas- och fjärrvärmenät i stadsmiljö. Företaget investerar i kundupplevelse och långsiktiga partnerskap.

”Vi finns inte utan våra kunder. En högkvalitativ kundupplevelse är därför en princip som löper genom vår organisation och styr vårt tänkande och våra sätt att göra. Vi strävar efter att varje kontakt med oss är ​​värdefull för kunden. Partnerskapet bygger på det förtroende som uppstår i goda möten”, säger Anna Muilu, VD för Maarakennusliike Pusku.

Byggandet av förtroende stöds genom företagets ”rätt på en gång”-tänkande: Pusku övervakar kvaliteten på markarbetet, leveranstider, arbetarskydd, miljöaspekter och smidigheten i administrativa ärenden som fakturering.

Banbrytande, resultatinriktad verksamhet

Pusku har alltid velat vara en pionjär inom sin bransch. Företaget vågar titta på nya sätt att göra och genomföra, med ansvarsfrågor i åtanke. Enligt VD Muilu kan ansvar och stark professionalism också vara ett sätt att sticka ut.

Ansvar och stark professionalism kan också vara ett sätt att sticka ut.

”Vår verksamhet styrs av kvalitets-, arbetarskydds- och miljösystem i enlighet med ISO-standarder. Sakerna bakom dem har tagits till praktiken och till vardagen enkelt och begripligt”, säger Muilu. ”Vi känner att transparens är viktigt och det är därför vi öppet delar med oss ​​av till exempel siffror och resultatmätare på vårt arbete”.

Samma ambitiösa inställning återfinns även i Puskus underleverantörsnätverk, vars kvalitet garanteras av Pusku ända fram till slutkunden.

“Ingen kan göra det ensam! Vi vill också bygga partnerskap med våra underleverantörer eftersom de är en viktig del av den kundupplevelse vi lovar. Gemensamma värderingar är grunden för gott samarbete”.

Fjärrvärme i hjärtat av samarbetet

Pusku levererar fjärrvärmerelaterade markarbeten till Borgå Energi, både i nybyggnads- och renoveringsprojekt. Samarbetet med Borgå Energi är genuint och okomplicerat.

”Det finns ingen abonnent-leverantörskänsla i vårt samarbete, utan vi kan prata om ett riktigt partnerskap. Tack vare vårt öppna och aktiva samspel kan vi även smidigt utveckla våra samarbetsmodeller. Det är jättefint!” berömmer Muilu.

Mot en kolnegativ Aino Areena

I Järvenpää äger Maarakennusliike Pusku Oy Aino Areena, som invigdes hösten 2021. Arenan, som utvecklat från ett ridcenter till en multiarena, är ett mycket intressant byggprojekt för att utgångspunkten har varit att minimera verksamhetens koldioxidavtryck genom att utnyttja t.ex. förnybar energi, geotermisk energi och solpaneler. Som helhet syftar Areenas verksamhet till koldioxidnegativitet.

”Vår underliggande idé är att miljövänlighet är hur man gör saker i framtiden. Alla lösningar som valts har speglats mot denna premiss. Vi har velat vara en pionjär och en föredömlig aktör även i detta projekt, på samma sätt som vi en gång var i införandet av kvalitetssystemet. Det här stammar starkt från vårt företags värderingar”, sammanfattar Anna Muilu, VD för Pusku.

Text: Nita Torni
Bilder: Maarakennusliike Pusku Oy