Skippa till innehållet

Jämnare prispolitik

Borgå Energis självförsörjningsgrad stiger märkbart de närmaste åren

Borgå Energi har målmedvetet byggt ut sin egen utsläppsfria elproduktion. Den står i dag för 30 procent av bolagets elförsäljning. Under de närmaste åren kommer självförsörjningsgraden ännu att stiga märkbart.

År 2024 ökar den egna produktionen till över 400 GWh, motsvarande två tredjedelar av bolagets totala elanskaffning. Mest ökar vindkraften och kommer år 2023 att utgöra en tredjedel av den egna produktionen.

“Tack vare den egna produktionen kan vi hålla en jämnare prispolitik”, berättar Borgå Energis elhandelschef Benny Broman.

Som exempel tillägger han att bolagets leveransskyldighetspris följer elmarknadspriset i ett längre tidsperspektiv, men att den här produktens pris varit rätt konkurrenskraftigt den här våren jämfört med den allmäntaget höga marknadsprisnivån. Leveransskyldighetsprodukten säljs för närvarande endast på Borgå Energis eget nätområde. Också de produkter, som säljs annorstädes, har hela våren hört till de förmånligaste i Finland.

Att förutsäga elprisets utveckling är enligt Broman svårt, eftersom det är så många saker som inverkar, såsom bränslepriset, priset på utsläppsrättigheter, hydrobalansen och överföringskapaciteten mellan de olika områdena.

“Om det skulle finnas tillräckligt med överföringskapacitet (elkabelförbindelser) skulle hela elhandelsområdet ha samma pris, men det är inte fallet. Prisnivåerna i Mellaneuropa och Stor-Britannien inverkar allt mera på elpriset i Norden då överföringskapaciteten mellan områdena växer.”

Elprisets utveckling är svår att förutsäga.

I Tyskland är man enligt Broman tvungna att producera el med kol och gas, och när deras priser är höga, stiger också priset på el. Användningen av fossila bränslen betyder också en skyldighet att köpa utsläppsrätter, vilket också det har en prishöjande effekt.

“Det förekommer stor volatilitet i priserna. Marknadspriset kan vara mycket lågt då det råder överutbud på el, men å andra sidan också mycket högt då det är brist på produktion.”

Elbalanskostnaderna i elhandeln har stigit, då det finns allt mera icke reglerbar produktion, såsom vind- och solkraftsproduktion. Dessutom har den reglerbara produktionen minskat. Elförsäljnings- och produktionsbolagen skyddar sina priser med finansiella produkter, vars priser baserar sig på prisestimat. Mot alla risker är det enligt Broman ändå svårt att skydda sig. I slutändan är det producenten och försäljaren som själv får bära riskerna.

 

Text: Rolf Gabrielsson
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2022.