Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

För driftschefen är havet en viktig del av livet

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Borgå Elnät Ab:s driftschef Mikael Hämäläinen, 45, trädde i bolagets tjänst i början på april år 2005.

-Bolaget sökte en arbetstagare till nätplaneringen. Jag hade ett stadigvarande jobb, men nätplaneringsuppgifterna intresserade så jag skickade in mina papper och på den vägen är vi nu, småler han.

-Jag ansvarar för drift och underhåll av elnätet, ser till att nätet är säkert och att det är tryggt att använda. Till mitt ansvarsområde hör också elnätskommunikation, övervakning av elnätet samt elnätsjour. Det är till exempel min uppgift att sköta planerade elavbrott och att informera om avbrotten. Har även en roll som byggherre vid elstationsbyggen.

 

Som exempel på sina underhållsuppgifter nämner Hämäläinen handläggningen av röjningsbehov längs luftledningslinjerna.

-Vid behov använder vi oss av helikopter för att inspektera ett linjeavsnitt. På basen av den information inspektionen ger bestämmer vi sedan om det behövs helikopterröjning eller andra åtgärder.

 

Enligt Hämäläinen varierar hans arbetsdagar. Den dag intervjun gjordes hade han till exempel kontrollerat fjärrkontakternas funktion och modernisering.

-Vi har omkring 50 fjärrstyrda objekt i terrängen och det hör mig till att sköta uppdatering och modernisering av dem.

 

Driftschef Mikael Hämäläinen svarar också för att Borgå Elnäts jour fungerar under såväl vardag som helg.

-Vi har alltid en teknisk dejour och två montördejourer i beredskap.

Beroende på väder och vind höjs beredskapen vid behov.

 

Mikael konstaterar att hans arbetsbild förändrats en hel del från vad den var då han anställdes.

-Då hade jag nätplaneringsuppgifter och övervakade också byggarbetsplatser. Vi använde oss även av utomstående nätbyggnadsentreprenörer, som på den tiden ännu byggde också luftledningar.

Hämäläinen verkade som länk mellan Borgå Elnät och entreprenörerna och hade dessutom hand om mindre övervakningsuppgifter på byggarbetsplatserna.

-Det här höll jag på med ett par år tills jag flyttades över till inomhusinstallationssidan, som jag fick till uppgift att leda. Där fanns sex montörer, som gjorde inomhusinstallationer i bland annat Borgå stads fastigheter. Det här varade i sex år tills verksamheten lades ned och montörsresurserna flyttades över till nätbyggnadssidan.

 

Jordkablar började dras i accelererande takt och det krävde tilläggsresurser. För Hämäläinens del innebar det flyttning till driftsidan år 2009.

-Vi har utvecklat bra verktyg för hantering av felsituationer, de hjälper oss att hitta felen. I dag registreras till exempel alla felanmälningar och reparationer i ett elektroniskt system.

 

Trots det kommer det enligt honom dagar, då man helst skulle dra något gammalt över sig.

-I synnerhet stora störningar är psykiskt och fysiskt tunga. Det blir lätt 24 timmar långa arbetspass. Vi är ju bara en liten grupp, som håller verksamheten i gång. Dessbättre är det här ju ändå inget, som sker varje dag, och vi har alltid klarat oss.

 

Det bästa i Hämäläinens eget liv är enligt honom själv ett bra arbetslag och varierande arbetsuppgifter.

-Arbetet är utmanande, men det tycker jag att bara är bra.

Mikael och hans maka har två barn, en 15-årig flicka och en 11-årig pojke.

Familjens välmående och hälsa upplever han som det viktigaste i sitt liv. Att det går bra i arbetslivet och att arbetsförutsättningarna är goda hör enligt Hämäläinen också till förutsättningarna för ett gott liv.

 

Mikael har som hobbyn att spela tennis, badminton och rinkbandy.

-Tennis spelade jag redan som 5-6-åring.

Svärfar har en stuga i Pellinge skärgård.

-Där trivs jag. Jag fiskar och ibland är det skönt att inte göra någonting alls. Ett par timmar på havet känns som två veckors semester.

Enligt Mikael går det inte riktigt att beskriva havet som element.

-Det är en känslomässig grej, som överväldigar en på somrarna.

-Havet har allt sedan barnsben varit en del av mitt liv. Jag tillbringade i min barndom mycket tid vid havet på min morfars stuga i Tirmo.

-Nu, då vi har egna barn skulle vi önska att också de skulle få uppleva likadana känslor.

För Borgå Elnät Ab:s driftschef, elingenjör Mikael Hämäläinen är havet en känslogrej, som överväldigar honom på somrarna. -Då man blickar ut över havet, vågorna rullar in mot stranden, stormen rasar och horisonten skymtar i fjärran, beskriver han känslan.

 

Text och foto: Maarit Gabrielsson