Skippa till innehållet

Gott om elavtal att välja mellan

För konsumenten finns det idag ett brett utbud av mycket olika slags elavtal. Om du funderar på vad du ska välja, tänk då på vilken typ av elförbrukare du är: dina användningsvanor och -möjligheter avgör vilket avtal som passar dig bäst. Här är några exempel för att underlätta ditt val.

Erik Egnahemshus valde ett tidsbundet avtal till fast pris

Erik Egnahemshus bor med sin familj i ett egnahemshus, som är anslutet till fjärrvärmenätet. I hemmet är elen i normal vardaglig användning och dessutom är familjen flitig bastubadare. Eftersom Erik ville ha ett bekymmerslöst elavtal, valde han ett tidsbundet avtal till fast pris. Med detta avtal behöver Erik inte oroa sig för prissvängningar utan betalar samma pris för elen under hela avtalsperioden, oberoende av när elen förbrukas. Bekymmerslöshet är viktig för Erik.

Heidi Höghus prioriterade enkelhet

Heidi och hennes sambo bor i en tvårumslägenhet mitt i stadskärnan. Paret tillbringar mycket tid utanför hemmet, och elförbrukningen hemma har hittills varit måttlig. Efter att ha jämfört olika alternativ valde Heidi ett tillsvidare i kraft varande avtal, som hon enkelt kan byta inom ramen för uppsägningstiden. Heidi gladde sig också åt att elförsäljningsbolaget meddelar eventuella prisändringar en månad innan de träder i kraft.

Fia Följare fattade tycke för börsel

Fia Följare bor i ett eluppvärmt hus, som också har en värmeackumulerande eldstad. Fia följer aktivt med nyheterna och är intresserad av bland annat elmarknaden. Ett börsprisavtal, som följer elbörsens spot-timpriser, kändes genast rätt för Fia. Fia, som håller noggrann koll på sin budget, gläder sig åt att med sina egna användningsvanor kunna påverka storleken på elräkningen. Hon funderar också på att skaffa elbil, och tanken är att ladda den de timmar då elen är förmånlig.

Ett hurudant avtal skulle du välja?

Tidsbundet elavtal

 • Elpriset är det samma under hela avtalsperioden.
 • Stabilt och bekymmersfritt: variationer i marknadspriset påverkar inte avtal till fast pris.
 • Avtalet gäller under en bestämd period, exempelvis 12 eller 24 månader, och kan inte avslutas under avtalsperioden.
 • Av Borgå Energis elavtal kan du välja ett utsläppsfritt Klimatsmart avtal, ett Wind-avtal för el producerad med vindkraft eller ett certifierat EKO-energiavtal för el producerad med biokraft.

Tillsvidare i kraft varande elavtal

 • Flexibelt alternativ som passar de flesta elförbrukare.
 • Prisändringar meddelas en månad innan de träder i kraft.
 • Avtalet kan bytas till ett annat avtal inom ramen för uppsägningstiden.
 • Av Borgå Energis elavtal kan du välja ett Original-avtal (Klimatsmart, Wind eller EKO) eller ett PBE Q-avtal.

Börselavtal

 • Elpriset är det timvis varierande spot-priset på NordPool-elbörsen med försäljningsbolagets leveransavgift tillagd.
 • Kostnadsbesparingar kan uppnås genom att styra elförbrukningen till förmånliga timmar.
 • Avtalet kan bytas till ett annat avtal inom ramen för uppsägningstiden.
 • Av Borgå Energis elavtal kan du välja Borgå Energis utsläppsfria Spot-börselavtal.

Övrigt att beakta

Om huset har ackumulerande uppvärmning innebär det att uppvärmningen vanligen sker nattetid. Dessutom kan också varmvattenberedaren ställas in på uppvärmning av vattnet bara under natten. Om du inte vill köpa börsel, där prissättningen varierar timme för timme, kan du välja ett avtal med tidsel, vilket innebär att det finns två olika priser under dygnet, förmånligare nattel kl. 22-07 och dyrare el kl. 07-22. Den här prissättningen kan väljas både till ett tillsvidare i kraft varande avtal och till ett tidsbundet avtal till fast pris.

Text: Nita Torni
Illustration: Milla Kaukiainen

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2023 .