Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Här i Borgå Energi får jag vara med och göra någonting viktigt

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Janette (Nette) Englund, som är försäljningschef på privatkundsidan i Borgå Energi, har en intressant bakgrund.

Hon tillbringade barn- och ungdomsårens somrar nära Bökars gård, som på den tiden ägdes av Marimekkos grundare, framlidna Armi Ratia.

Nette berättar att hennes farmor var Armis goda vän.

-Armi deltog i bybornas liv. Hon bjöd då och då in byborna till Bökars, och ordnade också egna basarer för oss. Många fick också sommarjobb på gården, själv jobbade jag där sju somrar.

 

Också sjöfarten är intimt förknippad med Nette.

-Pappa var delägare i ett fraktfartyg och i min barndom var det vanligt att tillbringa en del av sommaren på fartyget. Mamma och jag åkte ofta med pappa på resorna. Vi besökte många orter i Sverige och också Amsterdam samt London.

-Då jag gick på nian i skolan var jag två veckor prao som mässflicka ombord och lärde känna hamnarna i bland annat Uleåborg, Karleby, Raumo och Kotka.

Nette är mor till tre tonåringar. De år 2000 födda tvillingarna går på sista klassen i gymnasiet och det yngsta, år 2003 födda barnet på sista klassen i grundskolan.

 

Till Borgå Energi kom Nette i december år 2010.

-Jag började på försäljningens kundbetjäning. I dag jobbar jag som elförsäljningschef på privatkundsidan och har också ansvar för vårt kundbetjäningskontor i centrum i Borgå.

-Dessutom deltar jag i olika kommunikations- och marknadsföringsuppgifter.

Nettes intresse för samhällsfrågor ledde till att hon gick med i kommunpolitiken. Hon var stadsfullmäktigeledamot (SFP) i två mandatperioder åren 2009-2017, och då också bland annat ordförande för stadsutvecklingsnämnden.

-Jag satt med i nämnden då energieffektivitetsprojektet i bostadsområdet Skaftkärr startades och drog också mitt strå till stacken i andra frågor av betydelse för stadens utveckling.

Det som händer och sker i världen på miljö- och energiområdet intresserar henne speciellt mycket.

-Jag upplever att jag här i Borgå Energi tillsammans med den övriga personalen får göra någonting viktigt. Bolaget går ju i bräschen i sin bransch när det gäller att beakta miljön.

Nette säger sig också sätta värde på Borgå Energi som arbetsgivare.

-Bland personalen finns många, som jobbat här länge, och det har också anställts nya och yngre krafter. Bolaget har som utgångspunkt att de anställda skall trivas här länge.

Hon uppskattar också att Borgå Energi stöder bland annat lokala idrottsföreningar.

-Det är satsningar på barnens och de ungas framtid.

 

Nette är full av energi och tycker om att kocka och resa samt att syssla med olika sportaktiviteter beroende på säsong.

Hon är skärgårdsflicka ut i fingerspetsarna, trivs vid havsstranden, men också på skogsstigar tittande och lyssnande på naturens under.

-I skärgården är jag i mitt eget, rätta element, det är där mina rötter finns.

-Fastän jag växte upp i ett litet bysamhälle kom stora världen tack vare min havsseglande far närmare än man kanske kunnat föreställa sig.

Nette säger sig vara som bäst omgiven av positiva människor med bra drive, vilket får alla att göra sitt bästa.

Hennes motto: Man skall vara du med sig själv, och det som inte dödar, det härdar.

 

Janette (Nette) Englund, som är försäljningschef på privatkundsidan i Borgå Energi,
intresserar sig särskilt mycket för det som händer och sker i världen på miljö- och energiområdet.