Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Hundraårig byst återvände hem

Kommerserådet Fredrik August Eklöfs byst i gips har återbördats till Borgå Energis kontorsutrymmen i Tolkis. Bysten var några år ”evakuerad” på Tolkis Gillets försorg.

-Vi ville försäkra oss om att ingenting skulle hända med bysten medan kontorsutrymmena först stod tomma och sedan var föremål för omfattande reparationer, säger Gillets ordförande Hans Högström.

Borgå Energis verkställande direktör Patrick Wackström tackade i en liten överlåtelseceremoni på måndagen föreningen för gott omhändertagande av bysten och konstaterade tillsammans med Högström att bysten nu igen är där den hör hemma.

Många av Gillets styrelsemedlemmar kom ihåg att bysten under årens lopp funnits på olika ställen i de utrymmen, som Borgå Energi nu använder som kontor.

 

Bystens Fredrik August Eklöf är intimt förknippad med Tolkis och ortens industrihistoria. Kommerserådet Eklöf, bättre känd som Aug. Eklöf, köpte år 1885 Tolkis ångsåg och ett närliggande tegelbruk. År 1893 utökades verksamheten med cellulosatillverkning. Den utvidgades i många skeden under årens lopp och fortsatte ända till år 1975. Då hade Tampella Ab redan övertagit den Eklöfska verksamheten.

Det skrevs mera industrihistoria med beröringspunkter också till Tolkis år 1993 då Enso-Gutzeit köpte Tampella inklusive produktionsanläggningar runt om i Finland. Tre år senare gick Veitsiluoto och Enso-Gutzeit samman och år 1998 skapades Stora Enso Abp då finländska Enso Abp och svenska Stora fusionerades.

 

Det var av Stora Enso, som Borgå Energi år 2011 köpte kontorsbyggnaderna, den gamla cellulosafabriksbyggnaden från år 1920 samt andra byggnader och markområden i Tolkis. Vid den tiden planerades det biovärmekraftverk, som Borgå Energi tog i bruk år 2013 intill det tidigare av Sydfinska Kraft förvärvade ångkraftverket.

Det finns ett konkret band mellan Borgå Energi och Aug. Eklöf i och med att den äldre kontorsbyggnadsdelen, som nu renoverats för bolagets kontorsändamål byggdes av Aug. Eklöf Ab på 1950-talet.

Kommerserådets byst har enligt en inskrift på bysten skulpterats av en person vid namn J Munsterhjelm i Borgå den 3.12.1919. Kommerserådet hade avlidit sju år tidigare i en ålder av 75 år.

Munsterhjelm torde syfta på bildhuggaren Johan (John) Munsterhjelm (1879-1925), som utförde ett stort antal porträttskulpturer av kända personer (Jean Sibelius, Walter Runeberg, Larin Kyösti, etc.).

Aug. Eklöfs byst kommer ännu att rengöras i enlighet med Borgå Museums direktiv och piedestalen av trä, som den står på, skall också den ses över.

 

Tolkis Gillets ordförande Hans Högström (t.v.) passade på att samtidigt med återbördandet av Aug. Eklöfs byst överräcka ett tryckfärskt exemplar av Gillets 25-årshistorik åt Borgå Energis verkställande direktör Patrick Wackström.

 

Tolkis Gillets styrelse tillsammans med Borgå Energis verkställande direktör. Personerna på bilden, från höger: Leif Ekholm, Kaj Skoog, Gerd Hacksell, Rosita Karlsson, Rita Lönnström, Barbro Serenius, Ralf Hacksell, Ove Åkerman, Patrick Wackström och Hans Högström.