Skippa till innehållet

Elbilar

Laddning av elbil i egnahemshus

Överväger du att skaffa elbil och funderar du samtidigt på möjligheterna att ladda den hemma?

Fastän det i princip går att ladda en elbil från ett vanligt eluttag rekommenderas det inte eftersom ett sådant uttag inte är avsett för stora effekter eller långvarig användning.

Laddningstiden är beroende av bl.a. laddarens effekt, batteriets laddningsstatus och temperatur samt utomhustemperaturen.

Det är förknippat med brandrisk och därför rekommenderas det i stället att man skaffar en egen laddstation för elbilen.

Också den eltekniska branschens nationella standardiseringsorganisation Sesko rekommenderar användning av fast installerat laddningsaggregat, som har ett för elbilsladdning gjort eluttag. Om avsikten ändå är att använda ett redan befintligt uttag bör en kartläggning göras, i vilken uttagets skick, jordfelsbrytare och kablagets tillräcklighet kontrolleras.

Börja med initial kartläggning

Det lönar sig att anlita en elplanerare eller -entreprenör för att få en noggrann kartläggning av laddningslösningar. Själva laddstationen kan man beställa av till exempel ett elinstallations- eller elbolag. Leverantören vill sannolikt veta till exempel hur stora husets säkringar är, hur huset värms upp och var elcentralen finns. Priset på stationen påverkas också av var den placeras, inom- eller utomhus, på väggen eller på en fritt stående stolpe.

Små egnahemshus har vanligen en elanslutning på 3 x 25A, och större eluppvärmda hus en anslutning på 3 x 35A. Bägge tillåter elbilsladdning bara den övriga elförbrukningen i fastigheten beaktats.

Grundregeln är att laddstationens märkstyrka skall vara klart mindre än storleken på fastighetens huvudsäkring.

Laddstationen kräver en egen kabeldragning från huvudelcentralen eller en undercentral och därför bör också huvudelcentralen kontrolleras. Ju närmare huvudelcentralen laddstationen placeras desto förmånligare är installationen.

Flexibilitet med belastningsstyrning

Vid behov kan man ta i användning belastningsstyrning eller en smart laddstation, som följer med den övriga elförbrukningen i huset och reglerar strömtillförseln till billaddaren i enlighet med den. Bilen laddas således med mindre effekt då det förbrukas mycket el för andra ändamål i huset och effekten höjs då förbrukningen minskar.

Även om elbilen i huvudsak skulle laddas nattetid, kan belastningsstyrning ändå vara på sin plats ifall hustekniken utnyttjar nattström. Ta alltså en fackperson till hjälp i planeringen så får du en fungerande och säker laddningslösning!

Att ladda ett tomt batteri till 80 procent

Laddstationens effekt    Laddningstid   
350 kW (DC) 20 minuter
50 kW (DC) 45 minuter
22 kW (AC) 2 timmar
11 kW (AC) 4 timmar
7 kW (AC) 6 timmar
3,7 KW (AC) 10 timmar

AC = växelström, till exempel den ström som laddas till bilen under hemladdning.

DC = likström, till exempel ström som laddas till bilen vid snabbladdningsstationer.

EU-standard Type 2 -laddkontakt. Bild: Virta.global

Läs mer om elbilar och olika laddningsmöjligheter:

Råd och tips: Elbilar

Källor: Motiva, STEK, Yle, Virta

Text: Nita Torni
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2021.