Skippa till innehållet

Elbilar

Elbil är framtiden – och nuet! 

Transport utgör en betydande del av konsumentens koldioxidavtryck. Genom att köra elbil är det möjligt för konsumenterna att avsevärt minska sitt avtryck, särskilt om de väljer koldioxidneutral el som energikälla för elbilen.

Koldioxidneutralitetsmålet för Finland kräver stora förändringar inom prioriterade områden för fordonsdrivning. För att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser från transporter bör det finnas så mycket som 700 000 elektrifierade bilar på finska vägar år 2030.

När du väljer Borgå Energi som din elleverantör får du certifierad, ursprungsgaranterad utsläppsfri energi!

I slutet av oktober 2020 fanns det 7 900 helelektriska bilar och cirka 40 000 laddningsbara hybrider i Finland, så det är fortfarande en lång väg kvar innan det uppsatta elbilsmålet nås. Antalet bilar har dock multiplicerat på ganska kort tid: 2013 fanns det mindre än 200 elbilar i registret.

Priserna ett hett ämne

Konsumenterna kan nuförtiden välja mellan all-elbil och olika hybridmodeller som använder en elmotor tillsammans med en förbränningsmotor. Hybridmodellen möjliggör längre färd utan laddningsstopp, men kan också körs endast med el – mycket flexibelt!

Inköpspriset för en elbil kan vara högre än priset för en förbränningsmotorbil, men med tanke på kostnaderna under elbilens hela livscykel är elbil ett ganska kostnadseffektivt alternativ. Till exempel är energikostnaderna per kilometer lägre än för en förbränningsmotorbil: att köra bensin- eller dieselbil kostar cirka 10 euro per 100 kilometer, medan att köra elbil kostar cirka 1-2 euro på samma sträcka. Elbilens underhållskostnader är också lägre eftersom elmotorn inte kräver smörjmedel och är tekniskt enklare än en förbränningsmotor.

Batterikapacitet är den största utmaningen

Den största utmaningen för elbilar anses vara den begränsade batteriladdningskapaciteten, vilket påverkar avståndet bilen kan köras. Man tror generellt att elbilar endast är lämpliga för korta stadsresor, och att det borde finnas ett annat slags fordon som används till exempelvis vid resor till sommarhus. Oron för att räckvidden inte är tillräcklig har dock minskat med ny batteriteknik: med en enda laddning kan man nuförtiden köra upp till flera hundra kilometer. Stora investeringar görs i teknikutveckling i olika projekt runt om i världen, och det är sannolikt att ännu effektivare batterier som går också att ladda snabbt kommer att bli tillgängliga under de närmaste åren.

Nätverket med laddpunkter har också utvecklats och laddpunkter börjar bli väl tillgängliga över hela Finland. Enligt Regeringens förslag önskas Finland ha totalt cirka 171 000 laddpunkter år 2030. I och med att laddnätet expanderar är den nuvarande modellen en mycket användbar lösning för ett stort antal bilister i det urbaniserande Finland.

Införandet av elbilar även inom godstransporter och kollektivtrafik är redan under utredning. Framtiden verkar vara elektrisk!

Att ladda en elbil med smarta laddare är säkert och snabbt 

Det finns många sätt att ladda en elbil. I praktiken finns det tre olika typer av nedladdning tillgängliga: 

Laddning från ett vanligt eluttag 

Vanliga elektriska pluggar är inte avsedda för långvarig laddning och tål inte den höga strömmen som krävs för laddning i långa tider. Därför är laddning från ett vanligt eluttag praktiskt taget en nödstöd för basladdningen.

Plug-in-laddning kallas tillfällig laddning, långsam laddning eller suko-laddning eftersom det tar minst 10 timmar att ladda ett tomt all-elbilbatteri med en grundkontakt.

Basladdning eller medelsnabb laddning 

Det smartaste sättet att ladda en elbil är att använda en basladdare. Laddningshastigheten beror på bilen och laddaren, men det tar cirka fyra timmar att ladda ett urladdat batteri helt.

Att ladda med en inbyggd basladdare är både säkert och snabbare än med en standardkontakt.

Snabbladdning

Snabbladdarna finns tillgängliga till exempel i stadscentrum och på motorvägar. De är idealiska för situationer där du snabbt behöver ladda ditt bilbatteri.

Snabbladdarens kraft varierar beroende på enheten, men till exempel en snabbladdning under 45 minuters lunchpaus kan ge dig 200 körkilometer till!

Vill du lära dig mer om elbilar? 

Läs artiklarna i vår nyhetssektion:

Elbil, hybridbil …?

Laddning av elbil i egnahemshus

Elbilande husbolag

Du kan läsa mer om elbilsladdning på vår partners webbplats: Virta.global.