Skippa till innehållet

Nästan fyra decennier samma arbetsgivare

När Merja Wilkman i slutet på året går i pension har hon bakom sig en 36 år lång, obruten arbetskarriär i Borgå Energis tjänst.

Förutom att det börjar vara ovanligt med så här långa arbetsförhållanden hos en och samma arbetsgivare är det också anmärkningsvärt att Merja Wilkman från första början skött samma arbetsuppgifter – ekonomi och förvaltning, först med chef- och sedan direktörstitel och ansvar. De senaste åren har hon dessutom officiellt varit verkställande direktörens ersättare.

”Min CV är faktiskt kort. Innan jag kom till Borgå Energi jobbade jag en liten tid på SLO Mäntsälän Metalli, och under studietiden hade jag flera sommarjobb, men det här var först min andra arbetsplats efter att jag blivit klar med mina studier, och flera har det inte heller sedan blivit. Jag har trivts, arbetet har varit mycket omväxlande eftersom energibranschen utvecklats så kraftigt. Utmaningar har det också funnits gott om, men det är just de som gör arbetet så intressant”.

Merja Wilkman 
Född, uppvuxen och bosatt: i Borgå
Utbildning: ekonomiemagister från Tammerfors universitet 1984
Anställningar: SLO Mäntsälän Metalli, Borgå Energi Ab (först Borgå stads energiverk) 1985-
Familj: make Kari, två fullvuxna barn Ville och Elina med maka respektive make samt deras barn Alvar och Lukas

Borgåbon, ekonomimagister Merja Wilkman var redan då hon sökte anställning på Borgå stads energiverk intresserad av hur energi produceras. Energiverket hade år 1985 en anställning ledig som ekonomichef, och då en väninna tipsade Wilkman om saken och berättade att där fanns en trevlig arbetsplats, lämnade hon in sin ansökan och blev vald.

”Förutom att branschen intresserade var det också en annan sak som bidrog till mitt intresse, min morfar hade jobbat hela sitt liv på Syd-Finska Kraft. Miljömedveten var jag också redan då och i Borgå Energi har miljömedvetenheten ju funnits högt på dagordningen långt innan man i större utsträckning ens började prata om saken. Arbetsplatsen har alltså också såtillvida varit i min smak”.

”Mycket annorlunda jämfört med i dag var den ändå i början”, konstaterar Wilkman. ”Verksamhetsutrymmena på Mannerheimgatan delade vi med vattenverket. Och några datorer fanns det till exempel inte på den tiden, bara två terminaler kopplade till stadens datamaskin. Till dem hade vi turlistor, vem som fick använda dem och när”.

Efter det har utvecklingen emellertid varit snabb och fört med sig mycket intressant. ”Utöver bolagiseringsarrangemangen har Syd-Finska Kraft -affären, biovärmekraftverksbygget i Tolkis och investeringsarrangemangen i anslutning till det samt, nu senast försäljningen av fjärrvärmeaffärsverksamheten i Lovisa varit höjdpunkter i min egen jobbkarriär”.

Enligt Wilkman återstår det att se vad framtiden för med sig för Borgå Energi. ”Säkert blir det förändringar, men bolagets produktionskoncept, elanskaffningen och nätverksamheten är sådana styrkor att jag vågar förutspå framgångsrika år för bolaget också i fortsättningen”.

Själv tänker Merja Wilkman använda den tid, som pensioneringen ger henne, åt sin motions- och läshobby samt framförallt åt barnbarnen och åt att följa med deras uppväxt.

Text: Rolf Gabrielsson
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2021.