Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Nätplanerare som trivs i naturen

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Elingenjör Jim Bergman trädde i Borgå Energis dotterbolags, Borgå Elnät Ab:s tjänst som nätplanerare i oktober i fjol efter att före det ha jobbat på Neste Engineering Solutions Ab.

Han ville bredda sina arbetsuppgifter och jobbet som nätplanerare intresserade. Jim berättar att hans arbete i huvudsak går ut på att planera saneringar av 20 kV-elnätet, det vill säga i praktiken ersättande av luftledningar med jordkablar.

-Det hör också till mina arbetsuppgifter att planera elanslutningar. Om någon till exempel behöver en ny anslutning så är det nätplaneraren som planerar hur anslutningskabeln skall dras och vilken kabeltyp som skall användas samt räknar ut alla elvärden och försäkrar sig om att de överensstämmer med gällande bestämmelser.

 

Jim säger att han redan som ung var intresserad av energibranschen. När han i slutet på 1990-talet examinerades som elmontör från yrkesskolan ÖNY kände han att han ville veta mera om elteknik.

-Det fanns frågor, som jag ännu ville ha svar på och då föreslog min lärare fortsatta studier.

Så han sökte in till Svenska Yrkeshögskolan i Vasa, därifrån han examinerades som elingenjör i början på 2000-talet.

På frågan om han fick svar på sina frågor, svarar han ja, och säger sig vara nöjd med sitt val av studier i elteknik.

Bergman tycker att hans arbete är intressant och mångsidigt.

-Lämpligt med utmaningar och hela tiden något nytt att lära sig.

 

Hans hobbyn är starkt förknippade med familjen.

-Vi har redan några år tillsammans med hustrun och barnen haft naturstigar, vandring i skog och mark samt cykling som hobby.

-Jag gillar också klättring. Då man bor på landet hittar man alltid berg att klättra i. I Ylike finns Högberget, därifrån man ser långt, till och med ända till min tidigare arbetsplats Neste i Sköldvik.

Familjen säger han vara det bästa i sitt liv och det att han har en arbetsplats, där han trivs och har trevliga arbetskamrater.

Som en framtidsönskan vill Jim se sig fortfarande jobba på Borgå Elnät och bo lycklig kvar i barndomslandskapen i Ylike i Borgå tillsammans med sin familj.

 

Jim Bergman berättar att han redan som ung var intresserad av energibranschen.

 

Född: 27.7.1978 i dåvarande Borgå lk
Barndomen: i Ylike i dåvarande Borgå lk
Bor: i Ylike
Examen: elmontör, ÖNY, Borgå, och elingenjör, Svenska Yrkeshögskolan, Vasa
Familj: maka och 10-årig dotter samt 7- och 3-åriga söner
Sällskapsdjur: två katter och en Welsh Springerspaniel

 

Text: Maarit Gabrielsson
Bild: Anette Sundström Photography