Skippa till innehållet

Olkiluoto 3 en av hörnstenarna i den inhemska elproduktionen

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 är effektmässigt Finlands största elproduktionsenhet. Kraftverket producerar i genomsnitt ungefär 15 procent av den el som förbrukas i Finland. Med den inhemska elproduktionen upprätthålls elsjälvförsörjning och den har också inverkan på den samnordiska elmarknaden.

Olkiluoto 3 är världens tredje effektivaste kärnkraftsenhet och den största enskilda kraftverksenheten i det nordiska elsystemet. Den 12 TWh mängd el, som enheten producerar per år, räcker till exempel för laddning av 3,6 miljoner elbilar.

I och med att den regelbundna elproduktionen kommit i gång i anläggningen växer den utsläppsfria elproduktionen i Finland till över 90 procent. Dessutom minskar produktionen i Olkiluoto 3 Finlands elimport med ca 60 procent.

Decennielångt projekt

Statsrådet beviljade bygglov för Olkiluoto 3-projektet år 2005. Drifttillstånd gavs i mars 2019, och det gäller till slutet av år 2038. Anläggningsenheten kopplades till det nationella stamelnätet i mars 2022, och efter en tids provdrift inleddes den regelbundna elproduktionen i april 2023. Redan på grund av sin storleksklass kommer anläggningen att vara en av hörnstenarna i den inhemska elproduktionen åtminstone de följande 15 åren.

Stabilitet åt elmarknaden

Eftersom Olkiluoto 3 märkbart ökar elproduktionen i Finland, minskar behovet av elimport, och el finns tidvis också för export. Det betyder säkrare eltillgång och ett jämnare energipris på hela det nordiska elmarknadsområdet.

Även om priset på el i slutändan alltid bestäms på basen av efterfrågan och utbud, och fastän till exempel vindförhållandena inverkar på den tillbudsstående mängden förnybar energi, är en så här betydande ökning av väderoberoende produktionskapacitet ägnad att stabilisera marknaden och säkra ett rimligt elpris långt in i framtiden.

Mer förnybar energiproduktion med intäkterna

Kärnkraften är en del av Borgå Energis produktionsportfölj: Finska Kraft Ab, där Borgå Energi är delägare, har andelar i alla kärnkraftsenheter i Olkiluoto, också i Olkiluoto trean. Inemot 70 procent i produktionsportföljen är förnybara produktionsformer, och produktionen är närapå 100-procentigt utsläppsfri. Intäkterna från elförsäljningen använder Borgå Energi bland annat till anskaffning, utveckling och byggande av mer förnybar egen energiproduktion.

_ _ _

Text: Nita Torni
Bild: TVO
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2023.