Skippa till innehållet

På hösten stormar det! Vet du vad du skall göra vid elavbrott?

Höststormar är ett årligt och välbekant säsongsfenomen. Blåsigt och stormigt väder förväntas öka på grund av klimatförändringen, och också här i Finland måste vi förbereda oss för de förändrade förhållanden som det blåsiga klimatet medför.

Elavbrott är idag mindre frekventa än tidigare, och avbrott förorsakade av tekniska fel är vanligtvis inte långvariga eller omfattande. Men under hårda stormar, till exempel, förekommer det ofta fel förorsakade av fallna träd, och reparationer kan vara utmanande och tidskrävande.

Borgå Energis gröna el är ett klokt klimatval och hjälper till att bekämpa klimatförändring.

Sannolikheten för elavbrott kan minskas till exempel med underjordisk kabeldragning och gallring av träden som omger ledningarna i luften. Ibland kan trots allt svår terräng och vattenområden förhindra dessa åtgärder. Vi på Borgå Energi arbetar aktivt för att förbättra leveranssäkerheten i eldistributionen och utveckla elnätet. Du kan se situationen med våra utvecklingsprojekt på vår projektkarta!

Så vad ska man göra när ett elavbrott inträffar? Traditionellt har man förberett sig med ljus och filtar, och dessa knep är fortfarande giltiga idag. Det är alltid en bra idé att hålla sig lugn och först kolla, om avbrottet gäller den egna bostaden eller hela närområdet.

Det blev elavbrott,
vad skall jag göra?

  • Om lamporna plötsligt slocknar eller tv:n slutar fungera, kan det vara fel på apparaten, ett elavbrott eller ett fel i hemmets elektriska nätverk. Testa först om lamporna tänds i andra rum och om andra apparater fungerar. Se sedan till att säkringarna är intakta. Byt vid behov ut säkringen eller återställ huvudbrytaren.
  • Om hela lägenheten är mörk och ingen utrustning fungerar, kan huvudsäkringen ha sprängts. Byt ut huvudsäkringen.
  • Se om grannarna har el. Vanligtvis hör lägenheter, närliggande hus och korta gator till samma elnät, och om elen är ute också i grannskapet är det ett större elavbrott.
  • Vid större avbrott är det sannolikt att vår dejour redan fått information om avbrottet. Kolla situationen på avbrottskartan på vår webbplats, som uppdateras i realtid. Vi rekommenderar att göra felanmälan först efter kontrollen, så att till exempel samtal som gäller en eventuell ny avbrottplats kan nå oss effektivt.

Ytterligare tips för att förbereda dig för elavbrott hittar du här.

När ett större elavbrott
har upptäckts

  • Vi rekommenderar att du stänger av elektriska apparater. När elen återställs, anslut inte alla enheter på en gång, eftersom en plötslig pik i elkonsumtionen kan stänga av elen igen.
  • Stäng av tvätt- och diskmaskinens vattenkranar av säkerhetsskäl.
  • Öppna inte frysen, den hålls frusen i flera timmar.
  • I kallt väder, stäng dörrar och fönster och använd spis vid behov.
  • Om du är medveten om en akut nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112. Såga inte, till exempel, på egen hand träd som har fallit på en ledning, utan rapportera det till vår felanmälan.
  • Kolla situationen efter stormen även utanför lägenheten. Kolla också läget för ditt fritidshus. Om det inte används året runt, kommer eventuella skador, utan inspektionsbesök, inte att märkas förrän nästa säsong börjar.