Skippa till innehållet

Ekosmart att återvinna elektronikskrot

Trasiga elapparater kan i dagens läge returneras direkt till elektronikförsäljaren. Insamlingspunkter exempelvis i varuhus har också ökat i antal. Icke önskade elektronikgåvor hittar allt oftare nya ägare via olika kanaler exempelvis på sociala media.

Nya apparater i sin ursprungliga packning lönar det sig utan vidare att ge som gåva eller sälja som begagnade. Samma gäller apparater som bara samlar damm i skåpet fastän de är helt funktionsdugliga, som till exempel alla brödrostarna man fått i gåva. I de flesta städer finns det i dag åtminstone ett lopptorg och på sociala medier så som Facebook finns det flera grupper där återanvändning och byteshandel idkas. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner dock att säljaren eller gåvogivaren alltid ansvarar för att elsäkerhetsbestämmelserna uppfylls, även på begagnade elapparater.

Trasig dammsugare och gamla julgransljus

El- och elektronikavfall, eller EE-skrot (på finska SER), är en term för apparater som drivs med el, batterier av olika slag eller solenergi. Även lampor, förutom glöd- och halogenlampor, räknas till EE-produkter. Mängden EE-avfall ökar ständigt och genom EU-direktiv försöker man minska på strömmen av skrot som krossas på avfallsplatser.

Elapparaternas producenter betalar för insamlingspunkternas tjänster.

Elapparaternas producenter betalar för insamlingspunkternas tjänster och konsumenterna kan avgiftsfritt lämna in sina gamla el- och elektronikapparater. Insamlingspunkter hittas i större varuhus och även de flesta försäljare av elapparater tar emot också större mojänger enligt principen ”hämta din gamla apparat till oss och köp en ny istället”. På sidan www.kierratys.info hittar man den närmaste insamlingspunkten.

Vad händer med elapparaterna?

Återanvändning av EE-skrot är en ekogärning, då skrotet på detta sätt inte belastar naturen utan olika material kan återanvändas inom industrin. Apparaterna hanteras främst i Finland och efter granskningen tas insamlade funktionsdugliga apparater till vara. Ur söndriga apparater avlägsnar återvinningsföretaget först de farliga ämnena, som till exempel kvicksilver och bly. Återvinningsbart material som trä, metall, plast och glas sorteras och resten av skrotet krossas. En stor del av elapparaterna som samlas in i Borgå demonteras och sorteras i Hyvinge på Kike kierrätyskeskus eller på Kuusakoski Oy:s anstalter.

Gamla energisparlampor och lysrör skall återlämnas hela till insamlingspunkten, då dessa lampor innehåller en liten mängd kvicksilver. Återvinningsföretaget tar till vara kvicksilvret och oskadliggör det. Lampornas metalldelar och glas återanvänds bland annat inom glasulls- och metallindustrin. Ifall energisparlampan eller lysröret har gått sönder, skall de lämnas till en insamlingspunkt för farligt avfall. Glöd- och halogenlampor återanvänds inte utan sorteras som blandavfall.

TEXT Marika Kangaskolkka