Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Till minne av offren

På begravningsplatsen på Näsebacken i Borgå möttes man av en imponerande syn dagen före självständighetsdagen då 469 lyktljus tändes på hjältegravarna och i enhetliga linjer lyste upp platsen i det begynnande kvällsmörkret.

Tiotals barn och ungdomar från grundskolan AE-koulu, gymnasierna Borgå Gymnasium och Linnankosken lukio samt från sjöscoutkårerna Meripartiolippukunta Porvoon Polunlöytäjät och Meripartio Porvoon Pooki placerade ljusen, som donerats av Borgå Energi, på gravarna.

Enligt Måns Holmberg, som för ett år sedan tillträdde som Borgå Energis verkställande direktör, har bolaget redan i flera år på det här sättet uppmärksammat de stupades hjältedåd i försvarandet av vårt lands självständighet.

-Det faller sig naturligt för oss att oberoende av förändringarna i bolagets ledning också i fortsättningen komma ihåg de stupade genom att med en ljusdonation stöda arrangemangen på hjältebegravningsplatsen.

Den finska krigsveteranföreningens ordförande Tuomo Kankkunen, som stått i spetsen för arrangemangen, kan inte nog tacka de unga.

-De ställer alltid entusiastiskt upp, ett fint gäng djupt tänkande ungdomar,

Tommi Kanon, som i våras tog studenten, var en av dem och redan med för fjärde gången i ordningen.

-Det att jag alltid deltar bottnar i min respekt för traditioner. Det här är det minsta jag kan göra för att hedra de stupades minne.

Den finska Borgåförsamlingens diakonidirektör Pasi Nieminen skötte logistiken och berättade att ljusen är sådana att de brinner i tre dygn.

Elever från AE-skolan samlar ihop de utbrunna ljusens glasburkar.

Nieminen påpekar att det här samtidigt är en del av deras miljöutbildningstema i skolan.

På hjältebegravningsplatsen finns också en minnesplakett för 28 av civiloffren i bombningen av WSOY-huset i augusti 1941 samt deras gravar, på vilka ljus också tändes.

Också vid minnesmärket för de offer, som blev kvar i det överlåtna Karelen, tändes ljus. Minnesmärket finns bredvid hjältegravarna.

Lyktljusen fann sina platser.

Utdelning av ljusen pågår.

Enni Koskinen (t.v.) och Siru Vinkla från Linnankosken lukio deltog i ljusarrangemanget för första gången. De ansåg att ju närmare kriget kommer desto närmare inpå livet kommer det också.

-Fastän jag inte själv upplevt krig har jag empatiförmåga nog att kunna föreställa mig brutaliteterna i bland annat vinterkriget, sade Tommi Kanon.

Onni Laine (t.v.) och Waltter Miikkalainen från sjöscoutkåren Meripartio Porvoon Pooki tände och placerade ljus på hjältegravarna för andra gången i ordningen. -Det här är en tradition för oss och därför är vi med igen, konstaterade de.

Pihla Turunen tände ljus under morfar Tuomo Kankkusen varsamma ledning. Kankkunen är ordförande för den finska krigsveteranföreningen Porvoon seudun Sotaveteraanit. Pihla har fått med sig hedrandet av de stupades och krigsveteranernas minne som ett arv från hemmet.

Det stora träkorset har planerats av konstnär Lennart Segerstråle och arkitekt Rafael Blomstedt.

Ljushavet tystade sinnet.

 

Bilder och text:
Maarit Gabrielsson