Skippa till innehållet

Varför har elen blivit dyrare?

Det handlar om ett mångfacetterat förhållande mellan tillgång och efterfrågan när priset på el gått upp. I grund och botten beror allt på att Finland inte är en isolerad, oberoende aktör på elmarknaden utan en del av ett samnordiskt elsystem, som i sin tur via elöverföringsförbindelser är knutet till elmarknaderna i både Centraleuropa och Storbritannien.

Av den orsaken inverkar händelserna på detta stora elmarknadsområde också på vårt elpris, fastän Finland i sin egen elproduktion med god fart närmar sig självförsörjning. Bara en femtedel av den el finländarna använder är längre importvara.

Finland närmar sig självförsörjning.

I Centraleuropa produceras el framför allt med naturgas. När gaspriset har varit exceptionellt högt på grund av ökad efterfrågan efter coronapandemin och till följd av importstoppet från Ryssland, syns det direkt i priset på el inte endast där, utan också hos oss och på annat håll i Norden.

Andra europeiska faktorer, som inverkar höjande på elpriserna i Finland, är nedkörningen av kärnkraften i Tyskland och kärnkraftverksproblemen i Frankrike.

I Tyskland har man varit tvungen att ta i bruk kolkraft, för vars koldioxidutsläpp elbolagen betalar ett högt utsläppshandelspris, vilket direkt avspeglar sig på elpriset. Frankrike, som är nästan helt energisjälvförsörjande och normalt producerar ca 70 procent av den el som behövs, har problem när omkring hälften av landets nästan 60 kärnkraftverk av olika orsaker inte är i drift. Produktionen uppskattas bli den minsta på mer än tre decennier.

Också det torra vädret senaste sommar har haft sin egen inverkan på de höga elpriserna i Finland och de övriga nordiska länderna. Det minskade kännbart vattenresurserna i synnerhet i Norge, därifrån man varit van att få förmånlig el. På grund av den regnfattiga sommaren har det inte funnits vattenkraft att utnyttjas i sedvanlig omfattning, vilket höjt priset på el.

Den ökade användningen av kolkraft påverkar elpriset.

Också de begränsade elöverföringsförbindelserna mellan norra Finland och norra Sverige har sin egen inverkan. Eftersom det inte finns tillräckligt med överföringskapacitet har priset på den finländska sidan stigit märkbart. I framtiden blir situationen bättre då en ny gränsledning för elöverföring mellan norra Finland och norra Sverige enligt planerna skall kunna tas i bruk under år 2025.

I Finland finns också helt egna interna prishöjande faktorer. Elimporten från Ryssland upphörde i maj, och den tredje kärnkraftverksenheten i Olkiluoto har inte ännu fåtts i kommersiell användning. Den ryska elen har svarat för ungefär 10 procent av den årliga elförbrukningen i Finland, vilket ändå är mindre än vad som kommer att produceras i Olkiluoto trean.

 

Text: Rolf Gabrielsson
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2022.