Skippa till innehållet

Bättre betjäning åt Borgå Elnäts kunder

Borgå Elnäts nya sms-tjänst sänder textmeddelanden till kunderna och kontrollerar vid behov att allting är i sin ordning på förbrukningsstället.

Så gott som alla elmätare i Finland är fjärravläsbara. Det gör det möjligt att avläsa mätarvärdena och att styra mästarfunktionerna med hjälp avfjärranslutningen. Med hjälp av den får du också själv mera information om din egen elanvändning. Även vi som elnätsinnehavare får mycket information, som vi kan utnyttja i vidareutvecklingen av våra tjänster och upprätthållandet av nätet, allt för att kunna betjäna våra kunder ännu bättre.

Vår nya tjänst lär sig identifiera eventuella felsituationer i nätet.

Borgå Elnät har fortlöpande elnätets funktion under uppsikt och strävar efter att förutse eventuella fel. Det lyckas då vi har kontakt med den fjärravläsbara mätaren på ditt förbrukningsställe och via dataförbindelsen får viktig information om eventuella felsituationer i nätet, som vi på det här sättet snabbare kan åtgärda.

Vår nya tjänst lär sig identifiera eventuella felsituationer i nätet. Om du i fortsättningen till exempel stänger av strömmen med huvudströmbrytaren när du lämnar fritidsbostaden skickar vårt nya system ett textmeddelande till det telefonnummer, som ägaren till förbrukningsstället uppgett och som finns i vårt kundregister. I textmeddelandet påminner vi om att strömmen alltid borde stängas av från elmätaren, inte med huvudströmbrytaren.

“Vi kan inte övervaka hur elnätet fungerar på förbrukningsstället om kunden stänger av strömmen med huvudströmbrytaren istället för från elmätaren. När kunden följande gång åker till stugan kan det då hända att det till exempel varit strömavbrott på området på grund av storm med påföljd att det saknas elfaser på förbrukningsstället, vilket vi kunnat åtgärda om vi hade haft kontakt med mätaren. I stället blir kunden nu tvungen att vänta på vår elmontör för att på ett säkert sätt få strömmen tillbaka, berättar Borgå Elnäts kundrelationschef Tomas Nordström.

Kunden kan i fortsättningen också motta ett meddelande, i vilket vi uppmanar denne att kontrollera säkringarna på det i meddelandet angivna förbrukningsstället. Ifall det verkar som om det inte fanns något fel på säkringarna skall man göra en felanmälan till Borgå Elnät, eftersom felet då sannolikt finns i elnätet, vilket bolaget kollar upp.

Första textmeddelandeämnen

Om du i fortsättningen till exempel stänger av strömmen med huvudströmbrytaren när du lämnar fritidsbostaden skickar vårt nya system ett textmeddelande till det telefonnummer, som ägaren till förbrukningsstället uppgett och som finns i vårt kundregister och påminner om att strömmen alltid borde stängas av från elmätaren, inte med huvudströmbrytaren. Meddelandet kan se ut så här:

 På grund av meddelande [kl x] från er elmätare ber vi er kontrollera att strömmen på förbrukningsstället <Address>stängts av från elmätaren, och inte från huvudströmbrytaren, i vilket fall vi inte kan följa med hur elnätet fungerar på förbrukningsstället. Stäng av strömmen rätt www.pbe.fi/brytfrånmätaren – Med vänliga hälsningar, Borgå Elnät

Kunden kan i fortsättningen också motta ett meddelande, i vilket vi uppmanar denne att kontrollera säkringarna på det i meddelandet angivna förbrukningsstället. Ifall det verkar som om det inte fanns något fel på säkringarna skall man göra en felanmälan till Borgå Elnät, eftersom felet då sannolikt finns i elnätet, vilket bolaget kollar upp. Meddelandet kan se ut så här:

På grund av meddelande [klo x] från er elmätare ber vi er kontrollera huvudsäkringen (<Fuse>) på elförbrukningsstället <Address>. Ifall inga säkringar är trasiga ber vi er göra en felanmälan / gör felanmälan på vår hemsida www.pbe.fi/elnätetsfelanmälan – Med vänliga hälsningar, Borgå Elnät

Var smart, stäng av strömmen från mätaren

www.pbe.fi/brytfrånmätaren

Text: Ella Kaasinen

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2022.