Skippa till innehållet

I hård köld är energiförbrukningen som högst

De kallaste dagarna på året inträffar vanligtvis under midvintern, december till februari. Under den kyliga perioden måste bostäder och andra lokaler värmas upp mer än på mildare vinterdagar, och topparna i el- och värmeförbrukning registreras under den hårdaste kölden. När efterfrågan är hög ökar också utsläppen då produktionsanläggningar måste drivas med hög kapacitet.

Ekologisk konsumtion sparar kostnader och miljö. Detta gäller också för el- och värmeförbrukning, och olika tips för att minska egen konsumtion är av särskilt intresse under toppförbrukningsperioder.

Det finns många olika alternativ för uppvärmning av bostäder. I stället för eller utöver traditionell fjärrvärme och eluppvärmning kan exempelvis geotermisk värme eller en luftvärmepump användas. Många hem har också en eller flera spisar. Oavsett värmeform tar den ekologiska konsumenten i beaktande utrustningens skick och nivån på inomhustemperaturer och ventilation.

Cirka 67 procent av bostädernas energiförbrukning
förbrukas på uppvärmning av bostadshus.

– Statistikcentralen: Energiförbrukning inom boende 2019

Det är värt att optimera rumstemperaturen. Cirka 21 grader rekommenderas för vardagsrum och ett par grader lägre temperatur räcker för sovrum. Det är också bra att kontrollera att termostaterna fungerar ordentligt, att fönstren är täta och att elementen värms upp jämnt.

Stora hinder som möbler eller tjocka gardiner borde inte placeras framför värmeelement, eftersom de förhindrar att värme sprids i lägenheten. Onödig och överdriven ventilation bör undvikas för att minimera värmeförlusten. Golvvärme för komfort i toaletter och badrum kan förbruka överraskande mycket energi ifall temperaturen är hög eller om rumsdörrarna hålls öppna, vilket gör att värmen kan rymma till andra rum.

Användningen av en spis är lönsam, särskilt under de kallaste perioderna. Öppen spis förvarar och avger värme över en längre tid. För att spara pengar är det viktigt att bränna trä ordentligt och optimera användningen av spisen med andra uppvärmningsmetoder, till exempel genom att justera golvvärme och ventilation.

För att uppnå optimal värmeeffektivitet, bör luftvärmepumpen placeras så, att luften som rör sig kan spridas jämnt i hela lägenheten. Dörrarna till rummen bör därför hållas öppna. Rätt användning, grundlig rengöring av inomhusenheten och borttagning av is och snö från utomhusenheten stöder enhetens energieffektivitet.

Det naturliga valet

Energin från Borgå Energi är utsläppsfri och certifierad med ursprungsgaranti, fjärrvärmen är till nästan 100 % förnybar och utsläppsfri. Både energi samt fjärrvärme produceras ansvarsfullt och på ett miljövänligt sätt, i enlighet med EKOenergis strängaste hållbarhetskriterierna. EKOenergi är det enda internationella miljömärket för el.