Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Vi ser också under helgerna till att kunderna har el och värme

Text och bilder: Maarit Gabrielsson

Borgå Energi Ab ser också under helgerna till att el och värme fungerar hos kunderna.

-Om det blir storm och elavbrott kan det inverka på någon av bolagets anläggningar, men där har man beredskap att hantera situationen så att konsumenterna inte nödvändigtvis ens märker någonting, säger värme- och produktionschef Ari Raunio.

Borgå Elnät Ab:s verkställande direktör Magnus Nylander konstaterar för sin del att kunderna inte behöver oroa sig. Blir det problem garanterar bolagets joursystem, som fungerar helt normalt också under helgerna, att åtgärder omedelbart vidtas.

-Jag drar mig till minnes att det någon gång före jul skulle ha varit elavbrott. De senaste åren har vi emellertid satsat mycket på elförsörjningstryggheten, och det märks.

-Och förstås vore det vara bra om man för att undvika en tillfällig, alltför kraftig ökning av elförbrukningen inte hade julskinkan i ugnen och bastuugnen på samtidigt.

 

Ari Raunio konstaterar att visst kan det hända att en kund blir utan värme, och att man inte genast kan säga vad det beror på.

-Då åker vi till kunden för att ta reda på om det är något fel i värmeanslutningsanordningarna, eller om det är fråga om ett rörledningsläckage.

Vid fjärrvärmeavbrott kan man ringa ett journummer, som är kopplat till kraftverkens kontrollrum i Tolkis, därifrån informationen går vidare till dejouren eller Östra Nylands räddningsverk.

-Dejouren tar reda på vad felet beror på och kallar vid behov in extra hjälp.

Raunio dejourerar själv var femte vecka.

På biovärmekraftverken i Tolkis jobbar man 24/7. Operatörerna övervakar med automatikens hjälp att anläggningarna fungerar som de skall. Från kontrollrummet i Tolkis körs Borgå Energis alla produktionsanläggningar, till exempel också fjärrvärmeverken i Lovisa.

 

Kaj Kulju, som är driftsmästare på Borgå Energis produktionsanläggningar, började sin jour fredagen den 21.12, och fortsätter till lördagsmorgonen den 29.12.

-Jag har också tidigare haft jour mellan jul och nyår. Inte avviker det från ett vanligt veckoslut.

-Vi är tre dejourer på fjärrvärmesidan och har ansvar för biovärmekraftverken i Tolkis samt Harabacka, som är reservanläggning för Tolkisanläggningarna. Harabackaverket kan köras igång från kontrollrummet i Tolkis, man behöver inte ta sig till Harabacka för att göra det.

I Lovisa finns en dejour, som sköter värmeverken där.

Kulju understryker att blåst och snö inte inverkar på de värmeproducerande anläggningarna. På elsidan kan situationen vara en något annan.

-Oberoende av om det blåser eller inte så får kunderna fjärrvärme, men om det blir elavbrott hos dem så har de inte heller någon nytta av fjärrvärmen, för då fungerar inte den eldrivna pumpen, som cirkulerar fjärrvärmevattnet i husets värmerörledningar.

-Vi har två värmekraftverk i Tolkis och därifrån kommer största delen av fjärrvärmen. De mindre värmeverken på olika håll i staden behövs normalt inte köras igång.

-Mest huvudbry för jouren förorsakas av eventuella fel i bränslematningen, det vill säga i själva anläggningarna, tillägger Kulju.

-Jag kan inte så här med en gång dra mig till minnes att det under någon helg skulle ha hänt sådant, som gjort att kunderna inte fått värme. Vi har så många anläggningar, att kunderna inte nödvändigtvis märker något även om vi skulle ha problem.

 

Driftchef Mikael Hämäläinen svarar för att Borgå Elnäts jourring fungerar också under helgerna.

-Vi har alltid en teknisk dejour och två dejourerande montörer.

Beroende på väder och vind höjs beredskapen vid behov.

-Jag vill minnas att det skulle ha varit smällkallt en jul för ett antal år sedan. När kvicksilvret sjunker till minus 20-30 tenderar det att uppstå problem i synnerhet på natten om det steks skinka. Då har säkringar vanligen gått i fördelningsskåp och transformatorer. Jag kommer själv ihåg en jul, då vi bytte säkringar stup i kvarten.

-Förhoppningsvis skall det inte bli så kallt den här julen.

Hämäläinen säger att man behövt vänta högst några timmar på el efter ett avbrott, och det då har varit utanför tätorterna.

Hämäläinen tillägger att även om man följer med väderrapporterna kan det alltid komma överraskningar.

-Vi försöker efter bästa förmåga tolka meteorologernas väderrapporter. Det är inte alltid nödvändigtvis det lättaste, men under årens lopp har man skapat sig en uppfattning om vad de menar med sina prognoser.

Enligt Hämäläinen är vindriktningen det väsentliga.

-Om det blåser hårt eller stormar norrifrån är problem att vänta.

 

Borgå Elnäts tekniska dejour, Berndt Hjelt börjar sin jourtur på julaftonen, och den räcker till den 30.12.

-Våra jourturer cirkulerar.

-Efter klockan 16 går felanmälningssamtalen vidare till Östra Nylands räddningsverk, som kopplar dem till vår dejour.

-Dejouren behöver inte vara i Borgå Energis utrymmen. Små fel kan åtgärdas hemifrån. Om man behövs någonstans på ort och ställe är det de jourhavande montörerna, som ger sig iväg. Utöver mig är det två montörer som dejourerar. Om ett värre snöoväder är att vänta höjer vi beredskapen och ökar antalet montörer.

-Vi avgränsar avbrottsområdet och tar reda på var felet är.

 

Michael Lillandt är också teknisk dejour när det är hans tur. Han minns inte att det skulle ha varit storm eller snöoväder under julhelgen, men däremot nog kring självständighetsdagen för några år sedan.

-Visst har det ibland varit extremfall med ellinjer, som fallit ned på marken på hela områden, men också då har elavbrotten varat högst 4-5 timmar.

 

Driftsmästare Kaj Kulju på Borgå Energis produktionsanläggningar följer med situationen i kontrollrummet. Då bilden togs höll man just på med uppkörningen av det andra biovärmekraftverket i Tolkis. På bilden operatörerna Dan Nyqvist (till vänster) och Kaj Karlsson.

Tekniska dejouren Michael Lillandt säger att det ibland varit extremfall med nedfallna ellinjer på hela områden.

Berndt Hjelts tur som teknisk dejour börjar på julaftonen och varar till den 30.12.