Skippa till innehållet

Vi samarbetar

One stop shop för elarbeten: Nylands Nätbyggnad Ab

Nylands Nätbyggnad Ab (NNB) betjänar kunder av alla storlekar från energibolag till privatkunder i alla eljobb. Bolaget har specialiserat sig på byggnad och underhåll av elnät, men fixar också bland annat  utomhusbelysning, tranformatorer, kabeljobb och annan elapparatur.

NNBs webbplats

Läs vår artikel om NNB