Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Alla kunder har el igen

De elfel som stormen Kiira förorsakade i lördags på Borgå Elnäts område är nu reparerade. Som mest var cirka 6000 hushåll utan el. De sista felen åtgärdades idag. Kunder som var utan el har rätt till ersättning, som betalas ut automatiskt.

– Ett stort tack till alla våra kunder för visat tålamod. Många var till rent konkret hjälp, tackar Magnus Nylander, verkställande direktör för Borgå Elnät Ab.

Stormen Kiira drog fram över Östnyland sent på lördag kväll. Nylander uppskattar att skadorna, som uppgår till över 200 000 euro enbart på Borgå Elnäts område, delvis var värre än den vinterstorm som drabbade Finland på julannandag år 2011. Summan kan ännu stiga. Det mest typiska felet var att elledningar brast då de blev under fallande träd. Borgå Elnäts montörer avlöste varandra endast för sömn under de dygn som röjningsarbetet pågick och hjälp kallades också in av andra entreprenörsbolag.

– Lyckligtvis har vi ändå redan för ett antal år sedan påbörjat projektet med att jordkabla gamla luftledningar. Det märktes tydligt att vissa tidigare rätt så utsatta områden inte den här gången drabbades alls. I dagens läge är 40 procent av elnätet jordkablat, och arbetet kommer att fortsätta enligt de utsatta planerna, som är att ha 60 procent av elnätet nedgrävt i jorden till år 2028. Det är just för situationer som Kiira som jobbet görs, konstaterar Nylander.

För de kunder som varit utan el betalas det ut standardersättning utgående från hur länge de varit utan el. Betalningen sker automatiskt i samband med faktureringen. Mera om standardersättningen kan läsas här.

Borgå Elnät fick både positiv och negativ respons för bolagets agerande efter stormen. I många fall gick reparationsarbetet smort och en stor del av avbrotten åtgärdades med snabb tidtabell, vilket kunderna var nöjda över. Informationsgången om vilka fel som var under reparation och med hurdan tidtabell upplevdes av en del som bristfällig. Avbrottskartan på webben visade inte denna information, utan enbart var felen ligger och hur många de är till antalet. De som ville ha den informationen hade också svårt att nå fram per telefon.

– Vi ska utveckla avbrottskartan så, att där finns mer information till handa om de pågående avbrotten. Likaså ska vi bygga om telefonsystemet så, att det blir lättare att nå fram vid situationer som den som vi nu upplevde, lovar Nylander.