Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Avloppsreningen börjar fungera med solkraft

Borgå Energi bygger som bäst ett solkraftverk på Borgå vattens huvudreningsverk på Hermansö. Avloppsreningsverket räknar med att täcka sin kontinuerliga baskonsumtion av el med solenergi. Kraftverket utgör samtidigt ett pilotprojekt för det nygrundade företagssamarbetet, som Borgå Energi har också andra planer för.

I det första skedet förses avloppsreningsverket på Hermansö i Borgå med 152 solpaneler på två olika takytor. Panelerna blir fler då den planerade nya reningsenheten står klar.

”Vi valde solenergi, eftersom den förbättrar vår energieffektivitet och är i linje med våra andra miljövänliga val. Det är vårt ansvar som samhällelig aktör att utnyttja potentialen i de förnybara energiproduktionsmetoderna”, säger Risto Saarinen, som är verkställande direktör på Borgå vatten.

Solkraftverket står klart den här veckan och tas i bruk redan vid månadsskiftet. Playgreen Finland Oy, som är en av landets ledande solenergileverantörer, står för de tekniska komponenterna. Företagets verkställande direktör Jouni Penttinen konstaterar att hallarna på Hermansö lämpar sig ypperligt för solkraft.

”Vi behöver inte göra några kompromisser med installationen, vilket är bra eftersom man då får loss all effekt ur panelerna. Reningsverket är som gjort för solenergi. Elen produceras då konsumtionen är som högst, alltså dagtid. Det är fint att vara en del av en process som är en miljögärning redan som sådan”, summerar han.

Svar på samhällelig efterfrågan

Solkraftverket är ett naturligt steg vidare för Borgå Energi, som redan en längre tid har koncentrerat sig på förnybara energiproduktionsformer. Bolagets genom tiderna största investering, Tolkis biokraftverk, som producerar värme och el av lokalt skogsflis, blev klart år 2013. Biovärmeanläggningen i Lovisa, som använder sig av samma miljövänliga teknik och förser nejden med landets grönaste fjärrvärme, stod klar förra hösten. Vid samma tidpunkt invigdes sol- och vindparken i Mäkelänkangas, som privatkunder kan hyra andelar i.

Enligt Jukka Rouhiainen, utvecklingsdirektör vid Borgå Energi, har pilotprojektet tillsammans med Playgreen Finland och Borgå vatten löpt smidigt.

”Det finns ett helt tydligt behov på marknaden för den här sortens energilösningar. Också företagens intresse för solel har eskalerat samtidigt som anskaffninsgspriserna har sjunkit.”

Borgå Energi äger kraftverket de följande 12 åren varefter det övergår i Borgå vattens ägo. Ett dylikt solkraftverk har en lång livstid – i Hermansös fall till och med fyra årtionden.