Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät Ab höjer från och med den 1.9.2018 sina elöverföringspriser med i genomsnitt 5 procent

Vi sköter om att elnätet fungerar dygnet runt. Elnätsavgiften är en serviceavgift för upprätthållande av elnätet. ”Vi har årligen ersatt cirka 100 kilometer luftkabel med jordkabel för att förbättra leveranssäkerheten i elnätet. Samtidigt investerar vi ständigt i att utveckla automatiseringen av elnätet, vilket hjälper oss att koppla tillbaka elen snabbare åt största delen av våra kunder, konstaterar Borgå Elnätets verkställande direktör Magnus Nylander. Borgå Elnät Ab investerar totalt cirka 6-7 miljoner euro årligen.

Av elräkningens totala summa är cirka en tredjedel skatter, en tredjedel energiavgifter och en tredjedel kostnader för elöverföring. Det kundspecifika priset beror på elanslutningens storlek, på vilken överföringsprodukt man har samt på elförbrukningen.

 

Tilläggsuppgifter:

Magnus Nylander, vd, Borgå Elnät Ab