Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Borgå Elnät höjer inte överföringsprisen under år 2021

Visste du att senaste gången vi justerade våra elöverföringspriser var i september 2018. Då höjdes de med ca 5 %. Borgå Elnät Ab har inte heller för avsikt att varken höja eller sänka överföringsprisen under år 2021.

Som bolag investerar vi årligen 6-7 miljoner euro i utvecklingen av elnätet. Borgå Energis jordkabelandel är redan ungefär 43 %. Vårt elnät har vuxit med omkring 200 kilometer sedan år 2010. Dessutom förbättrar vi vårt elnät med i medeltal ca 100 kilometer årligen. Borgå Elnäts elöverföringspriser ligger ungefär i mitten på en nationell prisjämförelse.

Tilläggsuppgifter:
Magnus Nylander, verkställande direktör, Borgå Elnät Ab