Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät höjer sin beredskap inför snabba väderförändringar

Enligt väderprognosen kan det ske stora förändringar i temperaturen under slutet av veckan. Då vädret blir mildare och nederbörden övergår till regn finns det risk för att de stora snömängderna på träden blir tunga, vilket kan medföra att bristande grenar faller på el-linjerna. Detta kan i sin tur förorsaka elavbrott, konstaterar Borgå Elnät Ab:s verkställande direktör Magnus Nylander. Också hårda vindar kan förorsaka elavbrott samt försvåra reparationsarbetena.

Vi höjer vår reparations- och felanmälningsberedskap inför möjliga väderförändringar. Man kan följa med situationen i realtid på avbrottskartan på vår hemsida.

Man kan lätt göra felanmälningar via vår hemsida. Observera våra förnyade feltjänster på hemsidan (https://pbe.fi/sv/aktuellt/feltjanster/elnatets-feltjanster/).