Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi tog ibruk Solteqs inWorks Heat-system enligt tidtabell

Tidtabellen har hållit, när Solteqs inWorks-system togs ibruk på  Borgå Energi. I juni började man på Borgå Energi använda inWorks system för kundservice och fakturering samt i4U Online, den digitala servicen för fjärrvärme.

”Kundservice- och faktureringssystemet för fjärrvärme blev färdigt enligt tidtabellen och togs ibruk utan problem”, konstaterar projektansvarig för Borgå Energis del, Jukka Rouhiainen. Han tackar projetkgruppen på Solteq för sakkunnighet och bra samarbete: ”Verksamheten i projektet har har varit väl organiserat och både arbetet med och uppföljningen av projektet har fungerat bra med hjälp av projektverktygen”.

Att ta i bruk det lättanvända och moderna systemet, är en del av helhetsleveransen, som stöder Borgå Energi att nå sina strategiska mål. Nu är projektet i följande fas, där man ska ta i bruk kundservicesystemet också för eldistributionens och -försäljningens del.

”Samarbetet med Borgå Energi har fungerat väldigt bra så här ur leverantörens synvinkel. Det har varit ett nöje att kunna konstatera, att vårt engagemang i kvalitet och leveranskapacitet bär frukt”, berättar Jari Kokkonen, ansvarig för energibranchens kunder och försäljning.

 

Borgå Energi är en föregångare för ren energiproduktion. Vi vill erbjuda Borgåbor och alla finländare möjligheten att minska på utsläppen med hjälp av våra lösningar inom energiproduktion. All el vi säljer är både koldioxidneutralt och utsläppsfritt och fjärrvärmen producerars nästan till hundra prosent av förnybara bränslen. EKOenergin vi säljer är certifierat av Finlands Naturskyddsförbund. Vi har uppfyllt EU:s energiaproduktionskrav för år 2050 redan nu. Vi är ett naturligt val.