Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Vi uppdaterar våra kunduppgifter

Den nya sekretesslagen, som träder i kraft i maj 2018, förutsätter att energibolag ser över sina kunduppgifter. Den nya lagen kräver att bolagen har tillräckliga och aktuella uppgifter om alla sina kunder.

En del av Borgå Energis kunder har fått ett brev med en begäran om att kontrollera sina person- och kontaktuppgifter. De uppdaterade uppgifterna kan returneras med den förhandsifyllda svarsblanketten eller genom att klicka här.

Uppdateringen sker kundgruppsvis. Vårt mål är att uppdatera alla kunduppgifter till att motsvara den nya förordningen till utgången av året.