Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi utvidgar med solpaneler och LED-belysning

Kunder har snart möjlighet att skaffa solpaneler och LED-belysning via Borgå Energi. De nya produkterna är ett direkt svar på ökad efterfrågan från både privathushåll och företag. Bolaget siktar på såväl lokal som nationell tillväxt med hjälp av det nya partnernätverket, som står för leveransen av produkterna.

– Vår egen energiproduktion är redan så miljövänlig, att det är svårt att göra den ännu grönare. Därför känns det naturligt att fortsätta arbetet för en utsläppsfri framtid tillsammans med våra kunder, och samtidigt sälja koldioxidfri el också till en bredare kundkrets, säger utvecklings- och miljödirektör Jukka Rouhiainen på Borgå Energi.

Försäljningen av panelerna och ledbelysningen kommer att ske med hjälp av ett nytt partnernätverk, som sköter montering och service samt säljer Borgå Energis elavtal. Borgå Energi fungerar som marknadsförings- och försäljningskanal.

– Vi eftersträvar flexibilitet och kostnadseffektivitet. Modellen ger oss också värdefull knowhow och resurser. Ur en framtida energiproduktions- och försäljningssynvinkel är det ytterst viktigt att skapa fungerande samarbetsnätverk, fortsätter Rouhiainen, och tillägger att miljöaspekternas roll i de val som kunderna gör blir allt större. Kunderna är allt mer miljömedvetna och vill producera energi själva.

Playgreen Finland Ab har valts till leverantör för solpanelsystemen. Det Borgåbördiga företaget är en av landets äldsta aktörer på solkraftssidan.

– Potentialen för solel enkom på Borgåområdet är enormt. Speciellt väl lämpar sig paneler för egnahemshus med direkt eluppvärmning, vilket det finns mängder av just i de här i trakterna. Solpanelkunderna vill vara självförsörjande, lämna ett grönt fotavtryck och höja på fastighetens värde. Paneler är ett ypperligt sätt att öka på självförsörjandegraden också av företagsfastigheter, säger Jouni Penttinen, som är verkställande direktör för Playgreen Finland.

Solpanelsystemen har nu nått en sådan prisnivå, som gör dem ekonomiskt lönsamma.

För leveransen av LED-belysningen åt Borgå Energi står Belled Ab.

– LED-belysningens pris är på en skälig nivå och tekniken är ytterst utvecklad. LED-lampor är ett fiffigt val speciellt i företagsomgivning, där de genererar betydande inbesparingar. LED-belysning är en investering, som kan ge en årlig avkastning på till och med 50 %, säger verkställande direktör Johan Malmgren.

Både solpanelerna och ledbelysningen levereras till kunden enligt full service-konceptet. Partnernätverket står förr såväl montering, service som finansiering.