Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energis kunder kan i fortsättningen minska sitt koldioxidavtryck genom att ta emot sina fakturor mobilt med nya digiposttjänsten Kivra

Det gröna energibolaget bekämpar klimatförändringen genom att producera helt koldioxidfri el och genom att aktivt utveckla sina digitala kommunikations- och tjänstekanaler. Miljöansvarstagande är vardag för Borgå Energi och därför ter det sig naturligt för bolaget att med nya elektroniska kanaler också minska papperstrafiken i transaktionerna med kunderna. Borgå Energis kunder har från och med den 1.2.2021 kunnat ta emot och betala sina fakturor mobilt med digiposttjänsten Kivra.

Ibruktagandet av Kivra stöder bolagets målmedvetna arbete för att motverka klimatförändringen. Samtidigt som företaget självt i sin verksamhet tar nya steg mot koldioxidfrihet och ett hållbart utnyttjande av naturresurser erbjuder man också sina kunder en möjlighet till en smart och enkel klimatgärning. Genom att byta sin pappersfaktura till en elektronisk dito kan Borgå Energis kunder minska sitt eget koldioxidavtryck och samtidigt göra det lättare att uträtta vardagliga ärenden.

”Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att betala fakturan genom att erbjuda alternativa mottagningslösningar. Byte av pappersfaktura till något miljövänligt alternativ, såsom e-faktura eller elektronisk digiposttjänst är i linje med våra verksamhetsvärderingar”, berättar Borgå Energis ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman.

Kivra är den första digiposttjänsten i Finland och i världen, med vilken man kan skicka och ta emot klimatpositiv digipost. Tjänsten är gratis för konsumenter. De elektroniska fakturorna anländer snabbare än post, som på traditionellt sätt bärs ut. Tjänsten påminner också användarna om förfallodagar, som närmar sig. Det går också att sköta betalningar för andra familjemedlemmars räkning i tjänsten.

”Vi är verkligt glada, att Borgå Energi deltar i vårt gemensamma klimatarbete. Samtidigt som företaget öppnar en ny kanal för elektronisk hantering av kundtransaktioner ger det också kunderna en möjlighet att lätt och tryggt minska sitt koldioxidavtryck. Ju mer Borgå Energis kunder tar Kivra i bruk, desto mer positivt klimathandavtryck uppstår och miljön tackar”, säger Kivras verkställande direktör Ilari Abdeen.

Kivra Oy, som verkar i Finland, ägs av Telia Company, Resurs Bank och Kivra AB. Tjänstepartner är de ledande faktureringsoperatörerna Ropo Capital, PostNord Strålfors, CGI och Telia, som gör det lätt och smidigt för avsändarföretagen att ta i bruk Kivra-tjänsten.

 

Ytterligare information
Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab, Alexander Lökfors, faktureringschef
Kivra Oy, Maija Leivo, marknadsföringschef

 

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab är en föregångare när det gäller ren energiproduktion och vi vill producera sådana energilösningar åt Borgåborna och andra finländare, som gör det möjligt att minska utsläppen. Vi är ett energibolag, som till etthundra procent ägs av Borgå stad. Vi är ett naturligt val då all el, som vi säljer, är koldioxidneutral och utsläppsfri. All fjärrvärme, som vi producerar, är i sin tur nästan 100-procentigt förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi, som är certifierad av Finlands Naturskyjddsförbund och som uppfyller de allra strängaste internationella hållbarhetskriterierna. Vi uppfyller också redan nu de krav, som EU ställt på energiproduktionen år 2050. www.pbe.fi

Kivra Oy
Kivra Oy är en digiposttjänst för elektroniska transaktioner mellan företag och konsumenter. Med Kivra kan man ta emot, behandla och arkivera fakturor och andra dokument elektroniskt och tryggt samtidigt som man sparar naturen. Kivra Oy, som ägs av Kivra AB, Telia Company och Resurs Bank, grundades år 2018.
Kivra inledde sin verksamhet i Sverige år 2011 och är nu med över 4 miljoner användare och över 20 000 företag, som skickar post via tjänsten, marknadsledare i landet på området för digitala transaktioner. I Finland inledde Kivra verksamheten i februari 2020. www.kivra.fi