Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Borgå Energis resultat 2020

ETT HISTORISKT VERKSAMHETSÅR

Borgå Energi-koncernens verksamhet 1.1 – 31.12.2020

Verksamhetsåret 2020 var i många avseenden exceptionellt för Borgå Energi-bolagen. Koncernen fyllde 120 år i september och gjorde sitt genom tiderna bästa resultat och startade ett omfattande utvecklingsprogram för fjärrvärmeproduktionen.

Koncernens vinst före skatter och bokslutsdispositioner var 28,0 miljoner euro, det vill säga 21,9 miljoner euro större än år 2019. I affärsvinsten ingår dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat på 4,4 miljoner euro samt vinsten från den till CapMan Infra sålda fjärrvärmeverksamhet i Lovisa.

Försäljningsvinsten kommer att användas till det omfattande produktionsutvecklingsprogrammet 2020+. Med programmet strävar Borgå Energi efter att ytterligare minska de fossila bränslenas redan nu mycket ringa andel i fjärrvärmeproduktionen.

Programmet omfattar ett värmelager, en värmepumpanläggning, ett geotermiskt forskningsprojekt, en ny pannanläggning i Tolkis och nya naturgaspannor i anläggningen i Harabacka. Förverkligandet av programmet inleddes sommaren 2020 med byggstart på en stor fjärrvärmeackumulator i anslutning till värmecentralen på Gnistvägen i Vårberga.

Koncernens omsättning uppgick år 2020 till 68,0 miljoner euro (72,1 år 2019), varav 27,0 miljoner (27,8) kom från elnätsaffärsverksamheten. Speciellt det sällsynt varma vädret och eventuellt Covid19 pandemin avspeglar sig i både moder- och dotterbolagets minskade omsättning. Elförsäljningen var ca 10 procent mindre än år 2019. Fjärrvärmeförbrukningen var likaså omkring 10 procent mindre än föregående år.

Ifjol var närapå 96 procent av Borgå Energis elanskaffning producerad med vattenkraft, fyra procent med biomassa och 0,3 procent med vind- eller solkraft. I Norge äger Borgå Energi ca 60 GWh/a lokal, certifierad vattenkraft.

Investeringarna var år 2020 ca 20,3 miljoner euro, något större än föregående år. Liksom då utgjordes största delen, det vill säga 8,0 miljoner euro av Borgå Elnäts jordkabel- och andra distributionsnätinvesteringar. Under året lades ca 80 kilometer jordkabel ner i marken på olika håll i bolagets eldistributionsområde. Ungefär 44 procent av elnätet består nu av jordkablar och andelen kommer fram till år 2028 att ökas till 60 procent. Elnätet är ca 3 600 km långt och längs det har bolaget 36 200 kunder.

Borgå Elnät Ab hör numera till de stora eldistributörerna i landet efter att företagsklustern i Sköldvik år 2019 blev kund hos bolaget.

De ekonomiska och ekologiska mål som ägaren ställt för energikoncernen, uppnåddes.

Åt ägaren, Borgå stad utbetalas ca 2,7 milj.€ i avkastning.

Koncernen hade år 2020 sammanlagt 71 anställda, varav 12 personer av Borgå Elnät.

Koncernens huvudkontor finns i Tolkis.

 

Tilläggsuppgifter:

Patrick Wackström, energirådet, CEO
Johan Söderberg, styrelsens ordförande